Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Minder afvaldumps, meer mestlozingen en loslopende honden in Noord-Nederland


Vrijdag 17 maart j.l. vond voor de zevende keer een brede controle op milieuhandhaving plaats in het buitengebied van de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân. Staatsbosbeheer, de provincies en politie spreken van een succesvolle samenwerking. De groene handhavingsdag is specifiek gericht op illegale afvaldumpingen, maar er wordt ook gehandhaafd op overtredingen van de mestwet, Wet natuurbescherming, rust voor weidevogels en stroperij. Er is dit jaar gelukkig weer iets minder afval aangetroffen dan vorige jaren, maar er zijn wel meer processen verbaal opgemaakt. 

De resultaten

Onder de meer dan 50 illegale afvaldumpingen viel een stapel slecht vervalst geld op. Andere opvallende zaken waren diverse afvalverbrandingen, 120 kuub paardenmest, 2 bankstellen en een tiental asbestdumps. Alle aangetroffen zaken worden op kaart gezet en nader onderzocht. Op meerdere plekken troffen de BOA’s illegale mestuitrijdingen aan en zelfs mestlozingen op oppervlaktewater. Ook zijn er 14 baasjes met loslopende honden geverbaliseerd in natuurgebieden, terwijl het broedseizoen net is begonnen. Een leliekweker transporteerde grond zonder de juiste papieren. In totaal zijn er 25 processen verbaal opgemaakt. Er was ook goed nieuws: bij Anloo werd een in oktober gestolen tas met waardevolle zaken teruggevonden. En deze kon bij de eigenaresse worden terugbezorgd!

Kosten

Afval in de natuur blijft een veelvoorkomende ergernis. Niet alleen van onze boswachters die andermans vuil opruimen, maar juist ook van bezoekers. Boswachter Kees van Son: “We treffen echt van alles aan blijkt uit de vondsten van vrijdag. Vervuiling heeft vele nare gevolgen. Tuinplanten kunnen inheemse planten overwoekeren, dieren worden ziek, grond en water raken vervuild." We proberen altijd te achterhalen wie de eigenaar is, maar vaak komt het er op neer dat Staatsbosbeheer het afval opruimt. Dat gaat ten koste van gemeenschapsgeld, dat bedoeld is voor het beheer van natuur of voor onderhoud van recreatievoorzieningen. Landelijk schatten we de kosten voor het opruimen van afval op jaarbasis rond één miljoen euro. 

Landelijke toename

Een landelijke interne inventarisatie geeft het volgende beeld: afvaldumpingen in de natuur zijn de afgelopen 10 jaar geleidelijk gestegen, met vooral een piek in de laatste 4 jaar als het gaat om afval van hennepplantages en drugslabs. De spreiding over het land is divers; sommige regio's zijn rustiger, in andere is het elk weekend raak. De handhavingsactie van 17 maart in de noordelijke provincies geeft hoop: het aantal geconstateerde afvaldumpingen is lager dan vorige jaren, maar waar dat precies aan ligt is niet duidelijk. Hopelijk zet de dalende lijn in de provincies de komende jaren verder door.

Meer informatie: Dossier Afval in de natuur