Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Boomstammen in de Overijsselse Vecht


Staatsbosbeheer en waterschap Vechtstromen leggen boomstammen in de Overijsselse Vecht om het hout een grotere duurzaamheid mee te geven en hoogwaardiger toe te kunnen passen. De boomstammen blijven een jaar in het rivierwater.

Grove dennen

Het gaat om een proef met 17 grove dennen. De 5 tot 10 meter lange stammen worden bij de vistrap in Diffelen in een zijarm van de Vecht in het stromend water gelegd. Door dit zogenaamde ’wateren’ worden de sappen uit de stam gespoeld, waardoor schimmels en bacteriën nauwelijks kans krijgen het hout aan te tasten. Hierdoor neemt de duurzaamheid van het hout toe.

Hoger rendement

Gewaterd hout laat zich ook gemakkelijker zagen en bewerken en zal minder krimpen en scheuren. Balken en planken die van gewaterd hout worden gezaagd blijven rechter. Ook kan een hoger rendement uit een stam worden gehaald, omdat door het wateren het verschil tussen kern- en spinthout minimaal is geworden. Herintroductie van wateren van hout biedt bovendien goede mogelijkheden voor de regulering van het houtaanbod, omdat er op deze wijze ook buiten de oogstperiode ook hout beschikbaar is.

Proef

Wateren van hout is een volwaardig en veelbelovend alternatief voor de meer milieubelastende methoden. De boomstammen worden uiteindelijk op de jaarlijkse Nederlandse Rondhoutveiling verkocht. Op deze voor Nederland unieke veiling worden de mooiste boomstammen uit bos en plantsoen per opbod verkocht. Het gaat om rondhout van bovengemiddelde kwaliteit dat wordt gebruikt voor toepassingen als meubelhout, vloeren en kunstvoorwerpen. Of Staatsbosbeheer deze wijze van houtverduurzaming verder gaat ontwikkelen is mede afhankelijk van het resultaat van de kwaliteit en de vraag naar bewaterd hout.

Oude techniek

Dit zogenaamde wateren van hout is een oude techniek die in de vergetelheid is geraakt. Een kleine honderd jaar geleden was het wateren van hout nog een onderdeel van de productiecyclus. Hout werd over het water aangevoerd en werd in een 'balkengat' 9 maanden tot 3 jaar gewaterd en daarna gedroogd en verzaagd. Bij houtzaagmolens ligt daarom veelal een balkengat.

Takken en toppen

De takken en boomtoppen van dezelfde grove dennen worden door het waterschap Vechtstromen even verderop in de rivier gebruikt om het leefgebied van veel vissen en andere waterdieren te verbeteren. Zij vormen een soort koraal voor ongewervelde diertjes die met het blote oog nét te zien zijn, zoals kokerjufferlarven, vlokreeftjes en eendagsvliegen. Deze diertjes worden weer gegeten door vissen. Zij gebruiken de takken en de wortels van de boom om te schuilen, te paaien en voedsel te verzamelen. Zo wordt de rivier weer aantrekkelijk voor flora en fauna die daar oorspronkelijk thuishoren. Vervolgens duurt het niet lang voordat ook visetende vogels in de buurt neerstrijken. Zo wordt een belangrijke schakel in de voedselketen hersteld en de biologische waterkwaliteit verbeterd. Vanzelfsprekend wordt gezorgd voor een goede doorstroming bij hoogwater.