Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Gezamenlijke actie voor plasticvrije Waddenzee


Alle natuurbeheerders in het Waddengebied gaan in de komende twee jaar gezamenlijk aan de slag om het plasticprobleem in Werelderfgoed Waddenzee aan te pakken. Onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) hebben de beheerders nu een actieplan met 12 acties goedgekeurd.

5 elementen 

Het Actieplan “Op naar een plastic vrij Werelderfgoed Waddenzee. Wat kun jij doen?”, kent vijf centrale elementen:

1. Voorkomen dat plastic afval in de Waddenzee komt,
2. Opruimacties en –mogelijkheden organiseren,
3  Zorgen voor een optimale recycling,
4. Randvoorwaarden scheppen,
5. Samenwerking faciliteren.

Deze vijf elementen worden vanaf aankomend voorjaar al uitgevoerd in concrete acties. Zo worden er vanaf nu elk jaar, twee grote opruimacties in het Waddengebied georganiseerd. Zowel voor als na het broedseizoen. Deze actie wordt opgepakt door Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer en de andere natuurorganisaties (It Fryske Gea, Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Noord-Hollands Landschap). De Waddenzeegemeenten plaatsen langs de hele Waddenkust jutbakken waar mensen afval in kwijt kunnen.

Circulaire Economie

Daarnaast zal er energie gestoken worden in preventie. Het Programma naar een Rijke Waddenzee voert gesprekken met de visserij en Rivella; hoe kunnen zij een bijdrage leveren aan de aanpak van dit probleem?
Voor optimale recycling en het opzetten van een circulaire economie gaan Waddenzeegemeenten en EZ ook in gesprek met de afvalverwerkers. Ondertussen buigen de Waddenzeeprovincies in samenwerking met de beheerders zich over de verdeling en uitwerking van verantwoordelijkheden.

Kennisuitwisseling

Jaarlijks komen beheerders, initiatiefnemers van opruimacties en andere betrokkenen in november bij elkaar om kennis uit te wisselen. Zij evalueren dan  het afgelopen jaar en voeren verbeteringen door voor het volgend jaar.
,,We hebben met de Waddenzee een natuurgebied in handen van wereldklasse”, vertelt Jaap Verhulst, voorzitter van de Beheerraad Wadden. ,,Plastic hoort daar niet thuis. Veel natuurbeheerders waren gelukkig al bezig met het aanpakken van het plastic probleem. Ik ben blij dat we nu met steun van PRW de handen ineen gaan slaan. Met de lancering van het Actieplan gaan we veel effectiever werken om plastic op te ruimen.”

Samenwerking

Het plastic probleem is twee jaar gelden op de bestuurlijke agenda gekomen door een brandbrief van Nienke Dijkstra van stichting Doe Eens Wad. Vervolgens heeft het Programma naar een Rijke Waddenzee dit initiatief opgepakt. Deze samenwerking resulteert nu in de uitvoering van het Actieplan: “Op naar een plastic vrij Werelderfgoed Waddenzee. Wat kun jij doen?”