Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Evides en Staatsbosbeheer versterken samenwerking


Midden in de Biesbosch, op de plek waar de grondgebieden van Evides Waterbedrijf en Staatsbosbeheer in elkaar overlopen, tekenden de directeuren van beide organisaties een intentieverklaring. Het doel: het verder vormgeven van de samenwerking om met natuurontwikkeling en –beleving bij te dragen aan de bescherming van de waterbronnen.

De natuur kent geen grenzen. Al jaren weten Evides Waterbedrijf en Staatsbosbeheer elkaar te vinden als ‘goede buur’. Zo heeft Evides in Zuidwest-Nederland 825 hectare natuurgebied, van waterwingebieden tot natuurgebieden rondom de drinkwaterzuiveringen. Staatsbosbeheer heeft in deze regio zo’n 25.000 hectare in beheer. Op lokaal niveau is vaak al sprake van kleinschalige samenwerking.

Krachten bundelen

In de natuurgebieden in de Zuid Westelijke Delta, Brabantse Wal en het Nationale Park de Biesbosch willen Staatsbosbeheer en Evides Waterbedrijf de komende drie jaar intensiever en planmatig gaan samenwerken op een breed scala aan domeinen: van verbeteren van de biodiversiteit tot vergroten van de recreatiemogelijkheden, van optimalisering van de natuurlijke waterkwaliteit in de gebieden tot verder vormgeven van educatie, communicatie, infrastructuur en cultuur. De intentieverklaring formaliseert de plannen en zet de samenwerking kracht bij. Directeur Staatsbosbeheer, Sylvo Thijsen: “Al sinds de jaren 1960 hebben Evides en Staatsbosbeheer een geschiedenis met elkaar. Zo hebben beide partijen afgelopen jaren samen met de provincie Noord-Brabant geïnvesteerd in verbetering van de waterkwaliteit op de Brabantse Wal. Samenwerking is vanzelfsprekend. Terreinbeheerders en drinkwaterbedrijven hebben te maken met vergelijkbare uitdagingen als het gaat om de druk op de beschikbare ruimte. Met robuuste natuurgebieden dragen we het meest bij aan biodiversiteit en aan schone bronnen voor het maken van drinkwater.”

Natuur als beste bescherming

Als bronnen benut Evides rivier-, grond- en duinwater en om de kwaliteit hoog te houden werkt ze continu aan bronbescherming. Hoe schoner deze bronnen, hoe minder energie het vraagt om het water te zuiveren tot betrouwbaar drinkwater. Tegelijkertijd profiteert de natuur. Annette Ottolini, Algemeen Directeur van Evides Waterbedrijf: “Het is een win-winsituatie. Wij zijn als publieke onderneming verankerd in de maatschappij;  natuurbehoud en -ontwikkeling in onze waterwingebieden is een van onze speerpunten. Natuur gaat hand in hand met bronbescherming. Daarbij werken wij graag samen met partners als Staatsbosbeheer. Zo dragen we bij aan elkaars doelen en benutten wij elkaars kennis en kunde optimaal.”