Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Rem op aantalstoename grote herbivoren Oostvaardersplassen door ganzen


Vandaag promoveert Perry Cornelissen op zijn onderzoek naar de interacties tussen de populatiedynamiek van grote herbivoren en de vegetatie-ontwikkeling in voedselrijke wetlands zoals de Oostvaarderplassen. Daar hebben de populaties grote herbivoren hun maximum bereikt. Bij de edelherten en de paarden zijn geboorte en sterfte de laatste jaren in balans. De populatie runderen neemt echter geleidelijk af als gevolg van concurrentie met andere herbivoren en ganzen. Perry Cornelissen laat met zijn onderzoek zien dat in het begraasde deel van de Oostvaardersplassen het landschap onder invloed van de toenemende aantallen grote herbivoren en ganzen is veranderd van een mozaïek met graslanden, ruigten, riet, struweel en bomen naar een landschap dat gedomineerd wordt door graslanden.

Fluctuatie

Perry Cornelissen heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mogelijke ontwikkelingen in het beheer van de Oostvaardersplassen. De onderzoeker pleit niet voor een actieve reductie van 70% zoals Trouw op 10 januari in de krant stelt, maar hij zegt dat in natuurlijke systemen fluctuaties in aantallen grazers gebruikelijk zijn. In natuurlijke systemen zorgen natuurlijke processen er doorgaans voor dat er af en toe grote fluctuaties in de aantallen dieren zijn, zoals bijvoorbeeld een hele strenge winter of in Afrikaanse landen bijvoorbeeld een periode van grote droogte. Dat heet in de ecologie een ‘crash’. Door zo’n fluctuatie verandert het landschap doordat bepaalde vegetatie dan de kans krijgt om te groeien. 

Rewilding

Instandhouding en herstel van de biodiversiteit zijn belangrijke doelstellingen in het beheer van natuurreservaten. In veel gevallen worden grote herbivoren gebruikt om deze doelen te bereiken, soms op een gecontroleerde manier, maar ook via vrij levende populaties van grote herbivoren die samen met grote predatoren een sleutelrol in de dynamiek van het landschap  spelen (‘rewilding’). Onder invloed van de grote herbivoren zouden parkachtige landschappen met een hoge biodiversiteit kunnen ontstaan. Deze nieuwe vorm van beheer roept regelmatig discussie op, omdat in strenge winters veel dieren door voedseltekort sterven. In de Oostvaardersplassen wordt daarom een vroeg reactief beheer uitgevoerd om onnodig lijden van dieren te voorkomen. Bij ‘rewilding’ zijn aantalsregulatie of bijvoeren echter geen opties, omdat je daar het natuurlijke proces van begrazing een sleutelrol wilt geven. 

Meer informatie

 • Perry Cornelissen
  Large herbivores as a driving force of woodland-grassland cycles: The mutual interactions between the population dynamics of large herbivores and vegetation development in a eutrophic wetland
  151 pages.
  PhD thesis, Wageningen University, Wageningen, NL (2017)
  With references, with summary in English
  ISBN 978-94-6343-015-9
  DOI 10.18174/396698
 • Download het volledige proefschrift: Large herbivores as a driving force of woodland grassland cycles (PDF, 151 pag)
 • Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via Wageningen University & Research.