Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Vogelgriep: raak dode vogels niet aan


Op verschillende locaties in Nederland is vogelgriep vastgesteld bij wilde watervogels en pluimveebedrijven. Ook in enkele gebieden van Staatsbosbeheer zijn dode vogels gevonden waarvan is vastgesteld dat ze met het vogelgriepvirus besmet waren. 

Niet aanraken

Bezoekers die dode wilde vogels zien, worden geadviseerd deze niet aan te raken. Als je drie of meer dode wilde eenden, zwanen of ganzen of meer dan twintig andere vogels op één plek aantreft, kun je dat melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) via het meldpunt dierziekten: 045-546 31 88

Bel voor overige vragen met het Klantcontactcentrum NVWA: 0900-0388

Zie voor meer informatie:

 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten