Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Nieuwe brochure over onbewoonde Waddeneilanden


Onbewoonde eilanden spreken tot de verbeelding. Een nieuwe brochure geeft samen met online-informatie een uniek overzicht van de 10 onbewoonde Waddeneilanden en zandplaten in Nederland. Door mensen onbewoond dan, want er leven natuurlijk wel dieren. Lees alles over de natuur, locatie en dynamiek én de toegankelijkheid van ons enige natuurlijk Werelderfgoed.

10 eilanden en zandplaten

De wadbeheerders krijgen regelmatig vragen over deze bijzondere plekken in de Waddenzee: waarom is deze zandplaat bijzonder, waarom mag ik er wel of niet komen, wie beschermt de natuur, wat kom ik er tegen, waarom verandert het eiland van vorm... Al deze informatie is nu te vinden in de brochure Op een onbewoond eiland in de Waddenzee. In combinatie met de informatie op Waddenzee.nl worden 10 onbewoonde eilanden en zandplaten in het Nederlandse deel van de Waddenzee op een toegankelijke manier in beeld gebracht. Van west naar oost zijn het: Razende Bol, Richel, Griend, Robbenbank, Rif, Engelsmanplaat, Simonszand, Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin. Er wonen geen mensen en soms mogen die er ook niet komen. Hier heeft de natuur het rijk alleen.

Samenwerking

Staatsbosbeheer gaf een afstudeerder wetenschapscommunicatie de opdracht om informatie over álle onbewoonde eilanden en -platen te ontsluiten voor het op de Waddenzee gerichte publiek. Alle beheerders van eilanden en platen in de Waddenzee Rijkswaterstaat, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Waddenunit van EZ - hebben meegewerkt. Daarnaast is de brochure mede mogelijk gemaakt door Vogelbescherming Nederland (programma Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen) en het Werelderfgoed Waddenzee.

Meer informatie

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten