Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Hazelmuis gedijt goed in Zuid-Limburg


Het gaat goed met de hazelmuis in Limburg. De hazelmuis, ook wel aapje van het zuiden genoemd, komt alleen nog maar voor in het uiterste zuidoosten van Limburg. De afgelopen jaren zijn we speciale beheermaatregelen uitgevoerd voor vergroting van het leefgebied. Deze blijken succesvol nu recente tellingen laten zien dat de populatie van het muisje daar groeit. 

De hazelmuis

Een ontmoeting met een hazelmuis is een bijzondere verrassing. Met grote kraalogen kijkt hij zijn toeschouwer verwonderd aan. Makkelijk zal hij zich doorgaans niet laten zien. Want in het winterhalfjaar slaapt de hazelmuis, weggekropen in de humus, dag en nacht. In het zomerhalfjaar is hij vooral ’s nachts actief. De belangrijkste activiteiten van de hazelmuis is – naast slapen – voedsel zoeken, nestjes bouwen en jongen grootbrengen. Dat gebeurt allemaal in bomen en struiken.

Succesvol beheer 

Zonder struikgewas is de hazelmuis verloren. Hier vindt hij namelijk voedsel en beschutting. Met het verdwijnen van het begraasde natuurlandschap en de aantasting van het kleinschalig cultuurlandschap verdween een groot deel van zijn leefgebied. Staatsbosbeheer heeft de laatste jaren heel gericht beheer uitgevoerd in onder meer het Vijlenerbos om het leefgebied van de hazelmuis weer te vergroten. En met succes blijkt. Niet alleen de hazelmuis profiteert van dit beheer. Ook de sleedoornpage, geelgors, grauwe klauwier, levendbarende hagedis en hazelworm zijn hier blij mee.

Tellingen

De soort wordt op de voet gevolgd in het NEM Meetnet Hazelmuizen. Dit meetnet volgt de trend in aantal: gaat de soort qua aantal voor- of achteruit? Het NEM meetnet levert statistisch betrouwbare trends over hoe het gaat met de populatie van de hazelmuis in Limburg. En deze populatie gaat dus gelukkig vooruit, laat boswachter Carla Hanssen weten op het Limburgse boswachtersblog

 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten