Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Ondernemer geselecteerd voor recreatiegebied Nieuw Wulven


Stichting Natuurlijke Recreatie is geselecteerd als nieuwe ondernemer voor recreatiegebied Nieuw Wulven. De stichting kwam met het meest geschikte plan om dit gebied een recreatieve impuls te geven en daarmee nóg aantrekkelijker te maken voor bezoekers uit de regio. Met de Stichting Natuurlijke Recreatie zal eerst een overeenkomst getekend worden. Daarna wordt het plan gepresenteerd aan omwonenden en belangstellenden.

Zoektocht

Afgelopen jaar startte de zoektocht naar een ondernemer voor Nieuw Wulven. Hierbij werkte eigenaar Staatsbosbeheer nauw samen met de provincie Utrecht en de gemeenten Houten en Bunnik. Het doel was het recreatie-aanbod voor de regio te vergroten met behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Na een zorgvuldige procedure is de Stichting Natuurlijke Recreatie geselecteerd uit zeven ingezonden initiatieven van enthousiaste ondernemers. Staatsbosbeheer is blij met de keus en heeft er alle vertrouwen in dat het plan een aanwinst is voor Nieuw Wulven.

Natuurlijke recreatie

Stichting Natuurlijke Recreatie is een initiatief van enkele vooruitstrevende ondernemers uit het Kromme Rijngebied. Zij hebben de maatschappelijke en recreatieve behoeften goed meegenomen in hun plan. Zo komt er een locatie met educatieve-, vergader-  en recreatieve faciliteiten, gericht op de natuur en historie van het gebied. Ook is er meer plek voor gratis toegankelijke voorzieningen gericht op spelen, sporten, gezondheid en vitaliteit. De lokale en maatschappelijke verbinding staat hoog in het vaandel. De stichting zet leer-/werktrajecten op voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en zoekt samenwerking met scholen en andere initiatieven in de omgeving.

Regionale functie

Nieuw Wulven is een jong recreatiegebied tussen Bunnik en Houten en ligt op de grens van de historische Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes. Het is van oorsprong vanuit Rijksprogramma Recreatie om de Stad (RodS) aangelegd als recreatiegebied voor de nabij gelegen groeigemeenten in Utrecht.  Alle betrokken overheidspartijen werken hierin samen om de regionale functie van het gebied te versterken en daarmee de recreatiemogelijkheden beter te spreiden.

Zie ook: ondernemers gezocht

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten