Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Jongerenraad Staatsbosbeheer van start


Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken installeerde op donderdag 10 november in het Haagse Bos de Jongerenraad van Staatsbosbeheer. De Jongerenraad bestaat uit zes jongeren in de leeftijd van 18 tot 28 jaar met verschillende culturele achtergronden. Zij adviseren Staatsbosbeheer gevraagd en ongevraagd bij allerlei vraagstukken die in natuurgebieden kunnen spelen, bijvoorbeeld over bepaalde doelgroepen of nieuw te ontwikkelen producten. De jongeren spreken met verschillende stakeholders, met hun eigen achterban en brengen uiteindelijk een advies uit aan de directeur van Staatsbosbeheer. 

Andere natuurbeleving

Steeds meer jongeren gebruiken en beleven onze natuur. Zij doen dat op andere wijze dan hun ouders en grootouders. De verschillen in natuurbeleving bij jongeren van verschillende culturele achtergronden bieden kansen en vragen erom jongeren meer bij natuur te betrekken. Jongeren zijn immers de toekomstige gebruikers van en beslissers over de Nederlandse natuur. Staatsbosbeheer wil graag dat natuur dicht bij mensen is en blijft. Om zicht te houden op de wensen van onze bezoekers wordt de stem van de bezoeker verwoord in gebruikersgroepen en in onze duizenden vrijwilligers. In deze groepen ontbreekt het echter aan de stem van jong volwassenen. Wij willen hun stem een plaats geven waarbij we verschillende culturele achtergronden willen laten meeklinken. 

Proef Haagse Bos

Sinds oktober 2015 draait de Jongerenraad op proef. Onlangs brachten de jongeren hun eerste advies uit: over het verbreden van de gebruikersgroepen van Staatsbosbeheer. Als concreet voorbeeld kregen zij het betrekken van jongeren bij de gebruikersgroep in het Haagse Bos. Boswachter Jenny van Leeuwen legt uit: ‘Het is belangrijk om jongeren te betrekken bij het bos, zeker voor mijn gebied het Haagse bos dat middenin de stad ligt. We geven nu al veel aandacht aan scholen en jongeren weten zeker het bos goed te vinden, bijvoorbeeld om te sporten. Maar daadwerkelijk jongeren te laten meedenken over allerlei zaken, dat is lastiger om te organiseren. Het is fijn dat de Jongerenraad ons de handvatten geeft om ook deze relatie tussen bos, boswachter én jongeren te versterken.’ 

Natuurtop

Het idee van een Jongerenraad is ontstaan tijdens de Natuurtop van juni 2013. Staatsbosbeheer was als één van de deelnemers aan de Natuurtop verantwoordelijk voor de inbreng over Jeugd en Natuur, en over het beter betrekken van jongeren uit onze multiculturele samenleving bij natuur. Dat leidde tijdens de Natuurtop tot het besluit om het oprichten van een Jongerenraad voor natuur te onderzoeken. De Jongerenraad van Staatsbosbeheer bestaat uit ten minste 5 en maximaal 10 leden. Op dit moment zijn er 6 leden.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten