Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Bagger wordt nieuwe natuur in de Betuwe


De lang gekoesterde wens van een plas met meer natuurwaarden in de Koornwaard én het voor de scheepvaart noodzakelijke baggeren van de Linge zijn nu beide succesvol gerealiseerd. De werkzaamheden zijn feestelijk afgerond in aanwezigheid van Waterschap Rivierenland, de Provincie Gelderland, K3Delta en Staatsbosbeheer.

In oktober 2014 startte Waterschap Rivierenland met het baggeren van het bevaarbare deel van de Linge. Van Buurmalsen tot Gorinchem is in twee jaar tijd ruim 400.000 m3 bagger op de bodem van de rivier verwijderd. De vrijkomende bagger is per schip vervoerd naar de diepe zandwinplas in natuurgebied de Koornwaard, bij het meest westelijke puntje van Gelderland. Daar heeft Staatsbosbeheer de in Natura 2000-gebied gelegen plas gedeeltelijk ondieper gemaakt en eilandjes aangelegd. Hierdoor verbetert de ecologische kwaliteit van de plas aanzienlijk. Voor vogels ontstaan bijvoorbeeld waardevolle rietmoerassen en vissen profiteren van het ondiepe water. Ook de beleving van de natuur in het Lingegebied krijgt met de herinrichting een impuls.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten