Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Militair erfgoed beter zichtbaar in Zuid-Nederland


Staatsbosbeheer zet zich de komende jaren in om het militair erfgoed van de Zuiderwaterlinie beter zichtbaar en beleefbaar te maken. De Zuiderwaterlinie is de oudste en meest gebruikte verdedigingslinie van Nederland. Tussen de 80-jarige oorlog en de Tweede Wereldoorlog is de 265 km lange linie meermaals ingezet. Staatsbosbeheer beheert in deze historische linie veel natuurgebieden en Rijksmonumenten zoals forten, restanten van stellingen, kades en oude loopgraven.

Samenwerking

Samen met 14 gemeenten, provincie Noord-Brabant, de ANWB, de Brabantse waterschappen en het Brabants Landschap werkt Staatsbosbeheer aan meer zichtbaarheid van het kenmerkende militaire landschap. De hele Zuiderwaterlinie wordt beter beleefbaar door o.a. een Lange Afstand Wandelpad, markeringen van bijzondere plekken en gezamenlijke promotie.

Bijzondere plek

De Zuiderwaterlinie ligt op een zeer interessante scheidslijn waar niet alleen de kleibodem overgaat in zand, maar waar ook historische culturele grenzen liggen tussen noord en zuid en Rooms-katholiek en protestants. De Zuiderwaterlinie is een aaneenschakeling van 11 Brabantse vestingsteden en hun ommeland; van Bergen op Zoom tot voorbij Grave. Het was de indertijd wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die er rond 1700 een samenhangend geheel van maakte. In geval van vijandelijke dreiging van buiten kon men grote stukken land onder water zetten.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten