Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied


Door nachtelijke verlichting staat de duisternis onder druk in het Waddengebied. Daarom trekken meer dan veertig partijen nu aan de noodrem. Zij willen een Darksky Werelderfgoed Waddengebied. Duisternis moet een kernkwaliteit blijven van het Waddengebied en duisternis moet een unieke belevenis worden van Werelderfgoed Waddenzee: dé plek waar je nog écht kunt genieten van het volledige spectrum aan nebula’s, sterren en planeten.

Ondertekening

De 43 partijen - waaronder De Waddenprovincies, de Waddeneilanden en -gemeenten, Rijkswaterstaat, Ministerie van EZ, natuurorganisaties - ondertekenen op zaterdagavond 29 oktober, tijdens de Nacht van de Nacht, de intentieverklaring om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Het is voor het eerst dat zoveel partijen samenwerken om duisternis als landschappelijke kwaliteit te beschermen en waar mogelijk uit te bouwen. Onder de vlag van UNESCO Werelderfgoed Waddenzee gaan zij de lichtuitstoot in het Waddengebied verder terugdringen.

Onthaasten

De bewustwording over lichtuitstoot tijdens de nacht en de nadelige effecten daarvan op mens en dier worden steeds groter. Vleermuizen gaan bijvoorbeeld minder eten zoeken door te weinig duisternis. En mensen kunnen veel beter 'onthaasten' wanneer het kunstlicht afneemt. Daarnaast wordt het nachtelijk donker ook steeds meer gewaardeerd als landschappelijke kwaliteit. Duisternis is door de eeuwen heen een inspiratiebron geweest voor muzikanten, dichters en kunstenaars. 

Concrete maatregelen

De eerste vervolgactie na ondertekening is dat bij elke partij een lichtdeskundige langskomt om quickwins te realiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om een betere afweging waar licht wel en niet nodig is, om het installeren van dim- en/of sensorlicht en kennisuitwisseling om bewustwording te vergroten. Verder is het Nederlandse Waddengebied ook genomineerd als 'mooiste natuurgebied van Nederland'. Donkerte is één van de belevingsaspecten die bij winst in de publieksverkiezing ook in dit kader verder wordt gepromoot. De ondertekening is aangejaagd en begeleid door het Programma naar een Rijke Waddenzee en stichting Feel the Night.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten