Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Wordt steenbraam de Soort van Groningen?


Op 1 september heeft de provincie Groningen de verkiezing ‘De soort van Groningen’ gelanceerd. Tot 15 oktober kunnen Groningers kiezen welke dier- of plantensoort hét symbool van hun provincie wordt. De provincie Groningen heeft samen met natuurorganisaties tien soorten genomineerd: de blauwborst, de bot, de grauwe kiekendief, de groene glazenmaker, de paarse morgenster, de ruige dwergvleermuis, de steenbraam, de visdief, het vosje en de waterspitsmuis. De tien soorten staan voor het karakter, de schoonheid en de afwisseling van het Groninger landschap. Voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen is een gratis digitaal lespakket gemaakt over de tien soorten.

 

Steenbraam

Staatsbosbeheer is ambassadeur voor de steenbraam, een uiterst zeldzame plant. De steembraam komt in Nederland alleen in Groningen voor: op een plekje van 150 vierkante meter bij Ter Apel en nog enkele losse planten daar vlakbij. Het is ook een typische Groninger, een vasthoudend type. Want eigenlijk had het – als relict uit de ijstijd - allang weg moeten zijn.

Meedoen?

Meedoen aan de verkiezing kan tot 15 oktober.  

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten