Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Project IJsseluiterwaarden Olst afgerond


In de afgelopen jaren is er veel werk verzet in het projectgebied IJsseluiterwaarden Olst. Door de aanleg van nevengeulen in de Fortmonder- en de Welsumerwaarden is een bijdrage geleverd aan de hoogwaterveiligheid in Nederland en kan rivier gebonden flora en fauna zich hier volop ontwikkelen. Dankzij een goede samenwerking tussen Rijk, Rijkswaterstaat, provincie, gemeente, waterschappen, gebruikers en bewoners is dit gebied veiliger, unieker en mooier. 

Oplevering project

Op donderdag 29 september wordt het project officieel opgeleverd door gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel, burgemeester Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe, Ben Broens vanuit Rijkswaterstaat en het provinciehoofd Overijssel van Staatsbosbeheer Herman Brink.

Fietsroute

Op zaterdag 1 oktober is er een publieksmiddag voor jong en oud. Er is een fietsroute uitgezet waarbij op verschillende punten aan beide kanten van de IJssel informatie wordt gegeven over het project. Bij het Infocentrum IJssel Den Nul worden voor diverse activiteiten voor kinderen georganiseerd. Download fietsroute

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten