Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Bijeenkomst voor gemeentebestuurders: de banen liggen buiten


Gemeenten staan voor de opgave om mensen met een arbeidsbeperking kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Staatsbosbeheer en LandschappenNL nodigen gemeentebestuurders uit om kennis te maken met de concrete mogelijkheden die natuur daarvoor biedt. Deze bijeenkomst van het Bestuurlijk Netwerk Natuur heeft als thema 'De banen liggen buiten: samen aan de slag bij het creëren van werkplekken’ en vindt plaats op donderdag 1 september 2016 in Baarn.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 1 september 2016
Tijd: 12.00-17.00 uur, inclusief lunch.
Locatie: Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, 3744 ML Baarn.
Doelgroep: gemeentebestuurders (burgemeesters, wethouders natuur en sociaal domein, e.d.), ook ambtelijke ondersteuning is welkom
Bekijk uitnodiging Bestuurlijk Netwerk Natuur of ga naar het aanmeldformulier

Programma

Lunchwandeling
De bijeenkomst begint om 12.30 uur (inloop vanaf 12.00 uur) met een lunchwandeling in de tuinen van kasteel Groeneveld door Rein Berends (teamleider Staatsbosbeheer) met bijdragen van o.a. Abrona, een organisatie voor ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.

Verrassende bondgenoot
Het programma vervolgt met een talkshow. Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer en Hank Bartelink, directeur Provinciale Landschappen vertellen over de betekenis van werken in natuurterreinen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hans Spigt, aanjager banenafspraak overheid, informeert u over de rol die natuur kan spelen bij de invulling van de participatiewet.

In de praktijk
Hoe werkt dat, werken in de natuur door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? Hoe zijn de projecten vormgegeven? Wat wordt ermee bereikt? Driegesprek met projectleiders Nico Boele, Freek Rebel en Saskia van Breugel. Boele en Rebel begeleiden voor Staatsbosbeheer projecten in respectievelijk het Groningse Westerkwartier en in Almere. Van Breugel begeleidt groenploegteams in Noord-Holland.

What’s in it for me?
Gesprek met en tussen wethouders over de betekenis én de dilemma’s van deze projecten voor de lokale overheden. Waar liggen de sleutels voor succes? U wordt uitgenodigd aan te schuiven in een groene arena bij een gesprek dat door enkele van uw collega’s wordt ingeleid met pitches en stellingen.

De blik van de voorzitter
Afsluitende beschouwing door Isabelle Diks, wethouder in Leeuwarden én voorzitter van het Bestuurlijk Netwerk Natuur, over oogst van de middag en over de ambities van het bestuurlijk netwerk voor verdere verbinding van groen met het sociale domein.

En verder
Tijdens de pauzes is er volop tijd om onder het genot van een kopje koffie of thee ervaringen te delen met collega's. En de middag wordt afgesloten met een lichtvoetige analyse door taalvirtuoos Frank van Pamelen en een borrel. Het definitieve programma volgt na aanmelding.

Zie ook

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten