Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Start bouw Bezoekerscentrum Grebbelinie


Zittend op een graafmachine gaf gedeputeerde Pennarts namens alle betrokken partijen vandaag het startsein voor de bouw van hét bezoekerscentrum Grebbelinie op Fort aan de Buursteeg met de woorden: “We gaan nu echt starten met de bouw van het Bezoekerscentrum Grebbelinie: dé toegangspoort om het verhaal van de Grebbelinie te ontdekken”. Aannemer Temmink verwierf de opdracht voor de bouw van centrum. De bouw neemt naar verwachting een jaar in beslag. Na de zomervakantie beginnen de voorbereidende werkzaamheden en zomer 2017 wordt Bezoekerscentrum Grebbelinie geopend voor publiek.

Fort aan de Buursteeg

Het gebied in en om Fort aan de Buursteeg wordt opnieuw ingericht. In het bezoekerscentrum komen een museaal gedeelte, kantoorruimtes, wijnhandel en horeca met terras. Naast de bouw van het centrum komt er een nieuw parkeerterrein en een nieuwe wandelverbinding tussen station de Klomp en het fort. Plannen voor de ontwikkeling van het zuidelijk deel van het fort worden nog verder uitgewerkt. Verder wordt rekening gehouden met een tunnelproject van ProRail in 2019, tussen het zuidelijk en noordelijk deel van Fort aan de Buursteeg.

Samenwerking

Op 30 mei jl. zijn de gunningsstukken getekend door Staatsbosbeheer, die namens de partijen opdracht geeft voor de bouw door aannemer Temmink. De realisatie van het bezoekerscentrum is mogelijk door de samenwerking tussen de provincies Utrecht en Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Veluwe, Gebiedscoörperatie O-gen, Regio Foodvalley en de omliggende gemeenten Renswoude, Veenendaal en Ede.

Grebbelinie komt tot leven

Fort aan de Buursteeg maakt deel uit van de Grebbelinie, een verdedigingslinie van ongeveer 60 kilometer die loopt van Bunschoten tot aan de Grebbeberg in Rhenen. Middels het centrum willen de betrokken partijen het verhaal van de Grebbelinie een nieuwe impuls geven en het gebied bij het fort voor een breed publiek toegankelijk maken. Met de bouw en inrichting van het bezoekerscentrum rondt Provincie Utrecht de herontwikkeling van Fort aan de Buursteeg af.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten