Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Nieuw natuurgebied Munnikenland opgeleverd


Natuurgebied Munnikenland is vandaag feestelijk opgeleverd in bijzijn van minister Schultz. Als Ruimte voor de Rivierproject kan zich hier nu spectaculaire natuur ontwikkelen in een enorm uitgestrekt moerasgebied met laag dynamische riviernatuurdoelen. Het gebied wordt vanaf 1 januari beheerd door Staatsbosbeheer en de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard ‘De Capreton’. Daarmee is het beheer en onderhoud van Munnikenland in goede handen. Veiligheid en natuur gaat hier hand in hand.

Robuuste natuur langs de Waal

Munnikenland is na de Biesbosch en de Gelderse Poort het derde robuuste aaneengesloten natuurgebied langs de Waal. Een bijzonder gebied, waar water, cultuur en natuur al eeuwen met elkaar verweven zijn. Straks hoor je hier de roerdomp of de karekiet. De wilde konikpaarden en rode geuzen van FREE Nature, die nu ook al rondstappen in de huidige gebieden van Staatsbosbeheer in Munnikenland, maken het plaatje compleet van natuur langs de Waal.

Verdeling van taken

In de beheersovereenkomst die nu is ondertekend staat de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Dit betekent dat lokale ondernemers en andere inwoners van de Bommelerwaard worden ingeschakeld bij het gebruik en het beheer van het Munnikenland. Op deze wijze wordt het beheerwerk verankerd in de regio en dit vergroot het draagvlak. Samen wordt gewerkt aan het realiseren van de natuurdoelen van het Munnikenland.

Het project

Met het Ruimte voor de rivierproject Munnikenland krijgt de Waal meer ruimte en ontstaat er nieuwe natuur. Riviernatuur en waterveiligheid gaan hier hand in hand. Zo beschermen we de bewoners van het rivierengebied in de toekomst nog beter tegen hoogwater en maken we het gebied aantrekkelijk voor recreanten. De nieuw aangelegde Wakkere Dijk is gereed, de ´oude´ dijk en ook de Munnikenlandse Kom zijn afgegraven. Vanaf nu gaat het buitendijkse gebied bij hoogwater meestromen met de rivier, waardoor de natuur in het komgebied zich kan gaan ontwikkelen. Tot het einde van het jaar vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats.

Meer informatie: www.ruimtevoorderivier.nl.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten