Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Extra steun voor Drentse schaapskuddes


De tien laatste traditionele schaapsherders in Drenthe kunnen voorlopig hun werk voortzetten. Ze krijgen meer subsidie van de provincie. Daarmee zijn de kosten gedekt en worden de kuddes niet langer in hun voortbestaan bedreigd. De provincie trekt tot en met 2019 jaarlijks 75.000 euro extra uit voor de herders. Ook Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Drentse Landschap ondersteunen de Drentse herders de komende jaren.

Gescheperde kuddes

Schaapskuddes zijn onlosmakelijk verbonden met Drenthe. Om de gescheperde schaapskuddes, dat zijn kuddes met een herder, in stand te houden ontvangen zij jaarlijks een subsidie van onder andere de provincie Drenthe.

Eind 2015 hebben de besturen van de gescheperde schaapskuddes gevraagd om een extra subsidie, naast de jaarlijkse provinciale bijdrage van 335.000 euro. Zij gaven aan dat zij de kosten die bij de kuddes horen niet langer konden dragen. Gedeputeerde Henk Jumelet beloofde om de kuddes niet te laten omvallen, maar vond ook dat de besturen meer met elkaar moeten samenwerken en vroeg om inzicht in de begrotingen en verdienmodellen.

Lees ook het NOS nieuwsbericht

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten