Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatssecretaris Klijnsma op werkbezoek in Westerkwartier


Staatssecretaris Klijnsma was, op uitnodiging van gemeente Grootegast en Staatsbosbeheer, op werkbezoek in het Groningse Westerkwartier. Een breed gezelschap van zo’n 25 deelnemers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeentelijke overheden, UWV, Staatsbosbeheer en anderen vergezelden haar. Centraal stond de problematiek rond de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt voor jongeren zonder startkwalificatie. Tijdens het werkbezoek zijn drie praktijkvoorbeelden bezocht en besproken, waar dit wordt aangepakt. Het zijn goede voorbeelden van invulling van de Participatiewet en de transitie in de zorg.

Praktijkschool

Veel jongeren die de praktijkschool hebben afgerond, zijn nog niet klaar voor de arbeidsmarkt. In zowel Friesland als in de arbeidsmarktregio Groningen (provincie Groningen en kop van Drenthe) zijn verschillende initiatieven juist voor deze doelgroep. Ze zijn erop gericht om de overgang van school naar werk voor deze jongeren te vergemakkelijken. Al tijdens de schoolperiode lopen leerlingen stage en leren werknemersvaardigheden van hun praktijkdocent. Tevens is er vanuit de gemeente betrokkenheid bij deze jongeren, waardoor er ook uitwisseling plaats vindt tussen scholen en de werkgeversdienstverlening.

Samenwerking

Staatssecretaris Klijnsma roemde de samenwerking bij Staatsbosbeheer die er op gericht is om jongeren die afkomstig zijn uit het praktijkonderwijs verder te helpen. Het project verdient wat Klijnsma betreft zeker navolging in andere arbeidsmarktregio's in het land. "Het is zaak dat gemeenten alle partners die hier een rol in spelen bij elkaar halen. Werkgevers en werknemers die elkaar vinden is één ding, maar ook een goede samenwerking met het onderwijs is onontbeerlijk en dat gebeurt hier in het Westerkwartier. Dat verdient een vette pluim", aldus Klijnsma.

Ambachtencentrum

In Westerkwartier/Noordenveld werken de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld, Zuidhorn, Novatec en UWV samen in een regionale aanpak van de werkgeversbenadering, genaamd Martchpunt Werkt!. Hierbij is ook de samenwerking gezocht met De Esborg, school voor praktijkonderwijs. Tijdens een rondleiding in het praktijk-leercentrum Ambachten in Leek gaven werkleermeester Ken Roubos en deelnemers o.a. vanuit PrO/Vso een toelichting op het project. Door deelname aan het project Ambachtencentrum worden vaardigheden versterkt waardoor de kans om door te groeien naar een reguliere baan wordt vergroot.

Groen en zorg

Het was een inspirerend werkbezoek. De samenwerkingsverbanden die in de drie praktijkvoorbeelden zijn gerealiseerd kunnen voor meer gemeenten aantrekkelijk zijn. Een prima manier én een kans om de agenda’s voor groen en zorg verder met elkaar te verbinden.
Meer weten over het werk van Staatsbosbeheer op het vlak van zorg en werkgelegenheid, zie dossier Zorg en Werkgelegenheid.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten