Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Monumenten op Vuurtoreneiland geopend


De ondernemers op Vuurtoreneiland bij Durgerdam hebben de monumenten, een kazerne en drie munitiebunkers, gerestaureerd. Vandaag zijn ze feestelijk geopend door gedeputeerde Joke Geldhof, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland Riena Tienkamp en Brian Boswijk, één van de ondernemers op het eiland.

Restauratie

Staatsbosbeheer heeft enkele jaren geleden een oproep gedaan voor goede ideeën om het eiland te exploiteren, beleefbaar te maken en de monumenten te restaureren. Twee ondernemers met een plan voor een restaurant bleken, na een officiële aanbestedingsprocedure, het beste plan te hebben. Naast het recht om het eiland te gebruiken voor economische activiteiten, namen zij ook de verplichting op zich om de monumenten te herstellen en open te stellen. Dat is bijzonder snel, binnen drie jaar, gerealiseerd. De kazerne en drie van de vier munitiebunkers zijn volledig gerestaureerd. In de vierde munitiebunker nestelen zwaluwen, dus die wordt met rust gelaten.

Ondernemerschap én natuurbeheer

‘Het resultaat op Vuurtoreneiland is een schoolvoorbeeld van hoe ondernemerschap hand in hand kan gaan met natuurbeheer en behoud van monumenten, aldus Riena Tienkamp, Staatsbosbeheer. ‘Staatsbosbeheer wil meer sámen met ondernemers en initiatieven vanuit de maatschappij de natuur beheren en beleefbaar maken. We zijn trots dat deze samenwerking zo snel zijn vruchten afwerpt.’

En ook gedeputeerde Joke Geldhof is trots: "De provincie Noord-Holland heeft als siteholder al verschillende mooie projecten van de Stelling van Amsterdam helpen realiseren. Wij zijn telkens weer blij ondernemers te treffen die inspiratie vinden in dit UNESCO Werelderfgoed. Op Vuurtoreneiland is dit op bijzonder goede manier vormgegeven. Ik ben trots dat we in dit jubileumjaar, 20 jaar UNESCO Werelderfgoed, zo'n mooie herbestemming op Vuurtoreneiland mogen verwelkomen."

Restaurant

Op Vuurtoreneiland kan heerlijk gegeten worden met een prachtig uitzicht op IJburg, Amsterdam, Durgerdam en het IJmeer. Voor meer informatie zie Vuurtoreneiland.nl

Zie ook

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten