Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Jaarverslag toont werk Staatsbosbeheer in 2015


Staatsbosbeheer beheert in opdracht van de overheid 265.000 hectare natuur en landschap in Nederland. We doen dit voor 17 miljoen Nederlanders. Dat is een grote verantwoordelijkheid waar we trots op zijn. En die we op de best denkbare manier willen uitvoeren. Staatsbosbeheer vindt het belangrijk om te laten zien wat we doen en hoe we dat doen. In het Publieksverslag 2015 is te lezen op welke werkvelden Staatsbosbeheer in het afgelopen jaar actief is geweest. Voorbeelden uit het hele land geven hier inkleuring aan.

Jaarstukken

De kern van de Staatsbosbeheer-missie ‘Beschermen, Beleven en Benutten’, zoals afgeleid van onze wettelijke taak, wordt vertaald in de maatschappelijke ambitie om natuur dichtbij de mensen te brengen. De taken van Staatsbosbeheer zijn gericht op het beheer en de ontwikkeling van het kenmerkende groene erfgoed van Nederland met het oog op de vele belangrijke waarden die dit voor de samenleving vertegenwoordigt. De jaarstukken vormen de wettelijk verplichte publieke verantwoording. Bekijk de jaarstukken 2015 (pdf).

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten