Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Groenservice Zuid-Holland definitief naar Staatsbosbeheer


De overdracht van het beheer van groengebieden en de G.Z-H van de provincie naar Staatsbosbeheer is een feit. Gedeputeerden Han Weber en Rogier van der Sande en directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen hebben op 25 mei de overeenkomst op Kasteel Groeneveld in Baarn getekend.

V.l.n.r. gedeputeerde Rogier van der Sande, gedeputeerde Han Weber, Sylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer)

Optimaal toekomstperspectief

Sinds het tekenen van de intentieverklaring, in het najaar van 2015, is er intensief overleg geweest met alle betrokken partijen over de overdracht van G.Z-H aan Staatsbosbeheer. Via een vlot en constructief proces zijn de partijen tot de conclusie gekomen dat deze stap het meest optimale toekomstperspectief biedt voor zowel de ontwikkeling en het beheer van de natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland als voor de medewerkers van G.Z-H.

Groene Metropool

De overdracht biedt Staatsbosbeheer de kans zich als beheerder te versterken in de stedelijke gebieden in Zuid-Holland en Zeeland, als onderdeel van de Groene Metropool. Staatsbosbeheer wil de rol als beheerder van natuur- en recreatiegebieden vergroten in het drukste deel van ons land waar de behoefte aan een groene omgeving voor rust, ruimte en ontspanning groot is. ‘In de jaren zestig van de vorige eeuw stond Staatsbosbeheer al aan de basis van de aanleg van de zogeheten Randstad groenstructuur, die onder andere G.Z-H met verve heeft beheerd. G.Z-H en Staatsbosbeheer zijn daarmee wortels van dezelfde boom. Ik heet de medewerkers van G.Z-H hartelijk welkom bij Staatsbosbeheer”, aldus Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer.

Overdracht

Vanaf 1 januari 2017 treden de medewerkers van G.Z-H in dienst van Staatsbosbeheer. De komende periode zullen provincie Zuid-Holland, G.Z-H en Staatsbosbeheer voorbereidingen treffen voor de overdracht, zodat de continuïteit van dienstverlening aan de recreatieschappen in 2017 optimaal geborgd blijft. Met diezelfde schappen zijn provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer in gesprek om de afspraken over de dienstverlening ook aan die kant vast te leggen. Uitgangspunt is dat recreanten met minstens net zoveel plezier gebruik kunnen maken van de (natuur-) en recreatiegebieden. Han Weber, gedeputeerde Zuid-Holland: ‘Wij zijn heel tevreden dat er nu een oplossing is gevonden met een sterke partner als Staatsbosbeheer. De provincie blijft ook na de overdracht zeer betrokken bij het recreatiebeheer in de provincie.’

 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten