Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Amerongse Bovenpolder: grootste natuurparel in Utrecht


De Amerongse Bovenpolder is na 25 jaar van plannen maken en uitvoering omgevormd tot de grootste natuurparel in de Utrechtse uiterwaarden. Het gebied is unieker en mooier gemaakt door de aanleg van kwelmoeras, nieuwe natuur en een kwelgeul. In het gebied lopen struinroutes en er is een uitkijkpunt om de rust en schoonheid zelf te ervaren. Vandaag is het project feestelijk afgesloten met de presentatie van een speciaal magazine.

Stromend water

Op de overgang tussen de Nederrijn en de Utrechts Heuvelrug ligt de Amerongse Bovenpolder. Door deze overgang van rivierklei naar de hoge zandgronden is dit een uniek Natura2000-gebied van 450 hectare groot. De afgelopen jaren is er 111 hectare natuur ontwikkeld, een 6 kilometer lange kwelgeul en 6 hectare paaiplaatsen voor vissen gerealiseerd. Ook zijn de stuwen passeerbaar voor vissen gemaakt. Vissen kunnen vanaf de Nederrijn door de Amerongse Bovenpolder naar de Elsterbuitenwaard zwemmen. De kwelgeul vangt vanuit noordelijke (Utrechtse Heuvelrug) en zuidelijke richting (de Nederrijn) schoon kwelwater op. Zo ontstaat er een optimaal leefgebied voor planten en dieren die van stilstaand en langzaam stromend water houden.

Soortenrijkdom

Voor de vogelaar is de Amerongse Bovenpolder een waar paradijs. De uiterwaard is een belangrijk rust- en foerageergebied vogels. Dankzij de verscheidenheid in het gebied zoals natte en ruige graslanden, hogere zandgronden met restanten hardhoutooibos is het gebied een trekpleister voor veel vogelsoorten. Zo vind je er een keur aan broedvogels, moerasvogels en steltlopers. Met geluk zie je de visarend zich verschansen aan vis. Ook is de uiterwaard rijk aan vissoorten en amfibieën. Viervoeters als het ree en haas voelen zich hier ook thuis.

Samen meer

De inrichting is tot stand gekomen in goede samenwerking met veel organisaties:  provincie Utrecht, Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, ingenieursbureaus en aannemers. En financiering van de  ministeries van EZ en I&M, Rijkswaterstaat en Provincie Utrecht. De Amerongse Bovenpolder is onderdeel van het landelijk programma Deltanatuur waarbinnen veel projecten lopen. In dit programma  werken we doorlopend aan natuurlijke, aantrekkelijke én veilige natuurgebieden langs de rijkswateren. Lees meer in ons dossier Riviernatuur

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten