Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Netwerk van 30 Natuurpoorten gerealiseerd


Brabant heeft sinds april een netwerk van 30 Natuurpoorten. Natuurpoorten zijn aantrekkelijke startpunten voor een fiets- of wandeltocht in de natuur. Met goede horeca, parkeergelegenheid en informatievoorziening. Brabant beschikt inmiddels over een Brabantbreed netwerk van Natuurpoorten.

Gedeputeerde Johan van den Hout droeg 18 april namens de provincie het stokje over aan de Stichting Natuurpoorten in samenwerking met Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten.

Doorontwikkeling

Natuurpoorten geven niet alleen toegang tot mooie natuur, maar blijken ook vaak een aanjager voor de ontwikkelingen in een natuur- en recreatiegebied. Ze zorgen voor nieuwe ondernemersinitiatieven, landschappelijke versterking, veiligere verkeerssituaties en meer samenwerking tussen partijen in het omliggende gebied. Dit heeft een positief effect op de regionale economie. Op de website van Brabant.nl is een video over dit onderwerp te vinden.

Stichting Natuurpoorten

Het project Natuurpoorten kwam tot stand in opdracht van en met financiële steun van de provincie Noord-Brabant. De provincie investeerde samen met onder andere ondernemers, natuurbeheerders en gemeenten in het project. De 30 Natuurpoorthouders hebben zich nu verenigd in een ‘Stichting Natuurpoorten’. Deze stichting gaat het concept Natuurpoort met eigen financiële middelen verder op de kaart zetten en vermarkten. De stichting werkt hierbij nauw samen met Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten