Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

60 afvaldumps aangetroffen in Noord-Nederland


Vrijdag 17 maart vond voor de 6e keer een brede controle op milieuhandhaving plaats in het buitengebied van de provincies Drenthe en Groningen en in Zuidoost Fryslân. Staatsbosbeheer, de provincies en politie spreken van een succesvolle samenwerking. De handhavingsdag is specifiek gericht op illegale afvalstort, maar er wordt ook gehandhaafd op overtredingen van de boswet, kapverordeningen en de APV, en gelet op stroperij. Nu alle zaken zijn gerapporteerd, is duidelijk dat er weer veel afvaldumps zijn aangetroffen, namelijk op zo’n 60 plekken, maar dat de hoeveelheden licht afnemen. Boswachter en coördinator van de actie Kees van Son: “Onze jaarlijkse vinger aan de pols lijkt enig effect te hebben. Het afvalprobleem lijkt tegen de landelijke trend in, hier wat te stabiliseren. Ons doel is uiteraard dat er steeds minder gedumpt wordt!”

Van dumpingen tot illegale houtkap

Bijna 60 groene en blauwe bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) van 13 verschillende organisaties zoals politie Drenthe, Fryslân en Groningen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waterschappen, gemeenten en provincies waren vrijdag gezamenlijk op stap om overtredingen in de natuur op te sporen. Onder de 55 illegale afvaldumpingen vielen de vondst van 25 dranghekken en een flinke stapel autobanden op. Op 10 plekken troffen de opsporingsambtenaren resten van wietplantages aan zoals planten, potgrond en isolatie. Andere opvallende zaken waren een volle aanhangwagen met mest, een gedumpte TV en heel veel tuinafval waaronder 50 m3 graszoden en 16 m3 coniferen in een Staatsbosbeheer natuurgebied. Bovendien is twee keer geconstateerd dat er illegaal afval verbrand is. Alle aangetroffen zaken worden op kaart gezet en nader onderzocht.

Verder zijn er 6 kapovertredingen geconstateerd. Dit jaar waren gelukkig de meeste honden aangelijnd waar dat moet en vonden de BOA’s in tegenstelling tot vorig jaar geen aanwijzingen en gevolgen van stroperij.

Gevolgen van afvaldumpingen

Afval in de natuur blijft een veelvoorkomende ergernis. Niet alleen van de boswachters die andermans vuil opruimen, maar juist ook van bezoekers. We treffen van alles aan blijkt uit de vondsten van vrijdag. Vervuiling heeft vele nadelige gevolgen. Tuinplanten kunnen inheemse planten overwoekeren, wilde dieren worden ziek, en grond en water raken vervuild. We proberen normaal gesproken altijd te achterhalen wie de eigenaar is, maar vaak komt het er op neer dat de grondeigenaar het afval opruimt. In het geval van Staatsbosbeheer gaat dat ten koste van gemeenschapsgeld, bedoeld voor het beheer van natuurgebieden of voor het onderhouden van recreatievoorzieningen. Alleen al bij Staatsbosbeheer worden de kosten voor het opruimen van afval op jaarbasis geschat rond een miljoen euro. Soms werken we samen met gemeentes, bijvoorbeeld in het Drentsche Aa gebied, om de kosten te drukken.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten