Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Vernieuwde samenwerking met Dunea biedt natuur nieuwe kansen


Duinbeheerder Dunea en Staatsbosbeheer versterken de samenwerking voor natuur in Zuid-Holland.  Het Groenfonds Staatsbosbeheer dat tot stand is gekomen uit de overeenkomst tussen de partijen draagt hier aan bij. Grote winnaars zijn de duinen en de natuur.

Staatsgronden

Op 8 februari is met een feestelijke bijeenkomst de overeenkomst bekrachtigd die eind vorig jaar is bereikt. In deze overeenkomst zijn de afspraken over het gebruik en de vergoeding van staatsgronden in de duinen vernieuwd. De opbrengsten komen ten goede aan een groenfonds, wat gebruikt wordt voor investeringen in de natuur in de regio.

Nieuwe samenwerking

Staatsbosbeheer is eigenaar van een groot deel van de duinen van Zuid-Holland. Dunea gebruikt een deel van de duinen voor drinkwaterwinning en beheert in die gebieden de natuur. Over de voorwaarden van het gebruik van de duinen was een langlopend verschil van mening. “Met het tekenen van de overeenkomst is aan een langlopende kwestie een einde gekomen en is de weg geopend naar een nieuwe samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Dunea”, aldus Wim Drossaert, directeur van Dunea.

Groenfonds Staatsbosbeheer

Dunea en Staatsbosbeheer hebben afspraken gemaakt  over de inzet van het groenfonds. “De middelen die vrijkomen vanuit onze samenwerking worden via het groenfonds direct geïnvesteerd in de natuur en de recreatiemogelijkheden in deze regio. Dit schept meer mogelijkheden om de veel bezochte gebieden in deze Randstedelijke regio zo aantrekkelijk mogelijk te maken”, aldus directeur Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer.

Meer weten? Neem contact op met Rudi van Venetië, Staatsbosbeheer, of Peter Spierenburg, Dunea.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten