Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Vluchtelingen mogelijk naar Staatsbosbeheerpand in Wageningen


Het COA is op zoek naar extra opvangcapaciteit in Nederland in verband met de noodopvang voor vluchtelingen. De gemeente Wageningen heeft besloten een extra bijdrage te leveren aan het oplossen van het landelijke probleem van de opvang van vluchtelingen. Het COA heeft de gemeente gevraagd om tijdelijk extra vluchtelingen op te vangen aan de Bosrandweg 20 in Wageningen. Staatsbosbeheer is eigenaar van dit pand en is bereid om de locatie voor maximaal vijf jaar hiervoor beschikbaar te stellen. Het COA verkent de komende tijd de haalbaarheid om hier een geschikte, tijdelijke opvang te realiseren voor 300 extra vluchtelingen in Wageningen. De verwachting is dat binnen enkele weken een besluit van het COA valt om deze locatie wel of niet te willen gaan gebruiken. De gemeente organiseert op donderdag 10 december een vragenmarkt in theater Junushoff.

Procesopvanglocatie

In Wageningen is al een opvanglocatie: de Leemkuil aan de Keijenbergseweg. Dit is een zogenaamde procesopvanglocatie (POL). In een POL worden asielzoekers, die in de eerste fase van de asielprocedure zitten, tijdelijk opgevangen. Hier voeren ze gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst, voordat ze doorstromen naar een asielzoekerscentrum. Aan de Bosrandweg 20 wil het COA ook een POL realiseren. Voor de duur van maximaal vijf jaar kunnen daar maximaal 300 asielzoekers tijdelijk opgevangen worden. Als het COA de locatie geschikt acht, zullen zij samen met Staatsbosbeheer een omgevingsvergunning aanvragen. Op dat moment start ook de inspraakprocedure. Het is de bedoeling dat, mocht de locatie geschikt bevonden worden, in het tweede kwartaal van 2016 de eerste bewoners terecht kunnen.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten