Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Broedeiland op Tholen voor kustbroedvogels


Kluten en visdiefjes kunnen in 2016 met een gerust hart terugkeren naar Tholen. Pal naast 'wegrestaurant Oosterschelde' is een broedeiland aangelegd speciaal voor deze bijzondere vogels.

 Foto: Kees de Kraker

Wegrestaurant Oosterschelde

Op weinig plaatsen vind je naar verhouding zo’n hoge dichtheid aan kustbroedvogels als in het natuurgebied aan de Heideweg. Hier vinden lepelaars, zilverreigers, bergeenden en tureluurs hun voedsel. De Oosterschelde biedt hen een breed menu aan pieren, kleine visjes en schelpdieren die de vogels met hun speciaal aangepaste snavels uit de slik filteren.

Paradijs voor vogels

Het eiland is speciaal aangelegd voor kustbroedvogels zoals visdiefjes en kluten en mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland. Boswachter Herman Nieuwenhuize van Staatsbosbeheer: “Kustbroedvogels zijn bijzonder slim. Door te broeden op een eilandje zijn kuikens een stuk minder gevoelig voor predatie van bijvoorbeeld marterachtigen. We verwachten dan ook dat het eilandje komend jaar al een succes wordt.” De boswachter zal nog wel even geduld moeten hebben. De vogels keren pas in het voorjaar weer terug vanuit zuidelijke delen van Europa of zelfs uit Noordwest-Afrika.

Vogels kijken

Niet alleen vogels hebben baat bij het nieuwe broedeiland. Vanaf de weg is het natuurgebied prima te beleven voor de mens. Boswachter Herman: “Het mooiste is om in het voorjaar te zien hoe de kustvogels met duizenden tegelijk terug komen vanuit hun overwinteringsgebied.” Het broedeiland is een ideale locatie voor de vogels zo pal naast de Oosterschelde. Vanaf de dijk zie je hoe de vogels er heen en weer vliegen om voedsel voor hun kuikens vinden.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten