Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Nieuwe toekomst Fort 't Hemeltje


Fort ’t Hemeltje in Houten krijgt na lange leegstand en een flinke periode van restaureren weer een functie. Sylvo Thijsen, directeur van Staatsbosbeheer tekende op 11 november de huurovereenkomst met Fort ’t Hemeltje BV. Het fort gaat dienst doen als verzamelkantoor voor organisaties die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Eerste gebruiker is stichting INSID met als directeur ZKH prins Carlos, die de laatste jaren betrokken is geweest bij het herstel van het fort.

Duurzame toekomst

Staatsbosbeheer werkt vanaf 2010 samen met Provincie Utrecht en Gemeente Houten aan de herontwikkeling van het fort. Doelen zijn het duurzaam behouden van bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden van het fort en het openstellen voor publiek. Met het sluiten van de overeenkomst met de nieuwe huurder is een nieuwe duurzame toekomst voor het fort veiliggesteld. De huuropbrengsten gebruikt Staatsbosbeheer onder andere voor het beheer en onderhoud van forten.

Beschermen en ontwikkelen

ZKH prins Carlos ziet zijn droom om van het fort een plek voor duurzaamheid te maken nu ingevuld. Zijn idee van beschermen van cultureel erfgoed en toevoegen van eigentijdse functies komt overeen met de opgave die Staatsbosbeheer heeft als beheerder van cultureel erfgoed. Persoonlijk speelt voor de prins ook de historische link met Willem van Oranje, een van de grote mensen achter de Hollandse Waterlinie. De verwachting is dat er na vestiging van stichting INSID (Institute for Sustainable Innovation & Development) op korte termijn meer huurders het gebouw betrekken.

Financiering

Het project is gefinancierd door bijdragen van provincie Utrecht uit het Nota Ruimte project en de Agenda Vitaal Platteland, bijdragen van het ministerie van EL & I, Staatsbosbeheer en de gemeente Houten. Staatsbosbeheer is eigenaar en trekker van dit project.

Meer informatie

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten