Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Nieuwe natuur Kop Horsterwold


De eerste realisatieovereenkomst in het kader van het programma Nieuwe Natuur is getekend door provincie Flevoland en Staatsbosbeheer. Daarmee kan Staatsbosbeheer van start met de uitvoering van het project Kop van het Horsterwold én gaat het programma Nieuwe Natuur de realisatiefase in. Op donderdag 12 november is deze mijlpaal op de projectlocatie gemarkeerd.

Versterking bestaande natuur

De Kop van het Horsterwold is één van de door Staatsbosbeheer ingediende projecten voor het programma Nieuwe Natuur in Flevoland. Het project richt zich op vergroting en versterking van het bestaande natuurgebied Horsterwold. Zo wordt er een half-open boslandschap met extra recreatiemogelijkheden ontwikkeld dat goed aansluit op het provinciale natuurbeleid én op  het nationale natuurnetwerk.
Nick de Snoo, Provinciehoofd Staatsbosbeheer in Flevoland: “Nieuwe natuur van dichtbij ervaren, een recreatieve hotspot tussen Almere en Zeewolde, aansluitend op de fietsbrug over de Gooiseweg en het Priembos. Dat belooft de Kop van het Horsterwold. Dankzij de overeenkomst met de provincie kan Staatsbosbeheer deze belofte nu gaan waarmaken.”.

Boscompensatie

Binnen het project wordt invulling gegeven aan (een deel van) de natuurcompensatieverplichtingen van de provincie. Die zijn ontstaan doordat elders in Flevoland door uitbreiding van wijken, spoor en wegen natuur verloren is gegaan. De provincie moet dit compenseren in de vorm van nieuw bos of moeras of foerageergebied voor vogels. Met de realisatie van de Kop van het Horsterwold wordt invulling gegeven aan minimaal 80 hectare boscompensatie.
Staatsbosbeheer verwacht dat in 2016 al een belangrijk deel van het project zichtbaar zal zijn. Daarna moet de natuur met een beetje hulp van de boswachter haar werk gaan doen zodat het gebied zich kan doorontwikkelen tot volwaardige nieuwe natuur.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten