Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Projecten Drentsche Aa in de schijnwerpers voor Gouden Piramide


Op zaterdag 21 november werd de winnaar van de Gouden Piramide bekend gemaakt. De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Het is een initiatief van de ministeries van I&M, OCW en BZK. De gedachte achter deze Rijksprijs is dat goed opdrachtgeverschap aan de basis ligt van architectuurprojecten en gebiedsontwikkeling die een meerwaarde opleveren voor de samenleving. Staatsbosbeheer in Drenthe was met de Drentsche Aa één van de 5 genomineerden. Een hele eer. De Gouden Piramide is uiteindelijk gewonnen door Schipper Bosch voor Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. 

Mooie woorden en beelden voor de Drentsche Aa

Tijdens de uitreiking sprak minister Plasterk lovende woorden over Staatbosbeheer: dat hij "bewondering had voor ons denken en werken voor landschappen die je over decennia en eeuwen wilt vasthouden of creëren en het ‘liefdevol’ zorgen voor kleine eikjes die in de toekomst fantastisch mooi worden".
Kunstuur besteedde zondag 23 november aandacht aan de 5 genomineerden van de Gouden Piramide 2015. De prachtige beelden van de Drentsche Aa kun je hier terugkijken.

 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten