Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Geopark de Hondsrug krijgt internationale erkenning


Op 17 november heeft de Algemene Vergadering van UNESCO besloten om de 120 Geoparken in de wereld een UNESCO-status toe te kennen. De parken mogen zich een UNESCO Global Geopark noemen. De nieuwe UNESCO-status is een bijzondere erkenning en zal, naar verwachting, een toeristische impuls en economische spin-off geven. Nederland telt op dit moment één Global Geopark, de Hondsrug in Drenthe, dat deze status sinds 2013 in bezit heeft.

Geopark

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een Geopark maken inwoners, ondernemers, instellingen en scholen met elkaar dit verhaal zichtbaar. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving wordt omgegaan.

De Hondsrug

Voor de Hondsrug is de toekenning van de UNESCO-status een grote opsteker. Uit ervaringen met het werelderfgoedprogramma is gebleken dat UNESCO-labels de toeristische aantrekkingskracht van een gebied flink kunnen vergroten. Dat kan een economische spin-off voor het gebied en voor heel Drenthe opleveren. Geopark de Hondsrug vertelt het verhaal van het Hondsruggebied tussen Groningen en Coevorden. Hoe zo’n 150.000 jaar geleden een onvoorstelbare ijsmassa alles platwalste wat op haar weg kwam. Duizenden jaren al wonen er mensen. Zij gaven het Hondsruggebied een unieke bewoningshistorie. Nergens ter wereld is een gebied met vergelijkbare geologische ontstaansgeschiedenis. Aan de hand van exposities en expedities wordt dit unieke geologische en cultuurhistorische verhaal verteld.

Partners

Geopark de Hondsrug is een netwerkorganisatie: er zijn ruim 160 partners bij aangesloten: de provincies Drenthe en Groningen, de 7 Hondsruggemeenten: Groningen, Haren, Tynaarlo, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Daarnaast participeren de natuurorganisaties, toeristische en recreatieondernemers en het onderwijs.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten