Maatschappelijke rol

De natuurgebieden van Staatsbosbeheer zijn een perfecte omgeving voor activiteiten van maatschappelijke organisaties met hun cliënten.

Contact

Van werkstraf tot educatie

Van speelbossen aanleggen tot klussen bieden aan werkgestraften. Van natuureducatie voor basisscholen tot dagbesteding voor zorgcliënten. Staatsbosbeheer speelt in allerlei verschillende vormen een maatschappelijke rol van betekenis. En zoekt daarvoor actief naar samenwerkingspartners.

Staatsbosbeheer staat midden in de maatschappij. We zorgen door ons beheer voor goed onderhoud van de natuur. We maken die natuur toegankelijk voor het publiek, zodat zo veel mogelijk mensen ervan kunnen genieten.

Maar onze doelstelling gaat verder. We willen ook mensen helpen die – om allerlei redenen – elders in de maatschappij weinig kansen krijgen. Onze gebieden zijn daarvoor heel geschikt en er is altijd van alles te doen. Zo zorgen we dat deze mensen ook een belangrijke bijdrage leveren, waar ze trots en zelfvertrouwen aan kunnen ontlenen. En we laten speciale doelgroepen, zoals jongeren en gehandicapten, kennis maken met de natuur. Omdat we ervan overtuigd zijn dat natuurbeleving goed is voor hun gezondheid en hun ontwikkeling.

Eenvoudig onderhoud

Daarvoor zoeken we actief naar samenwerking met maatschappelijke partners. Dat kan in allerlei vormen. Verschillende projecten in het kader van de Participatiewet bijvoorbeeld: Staatsbosbeheer werkt actief samen met gemeenten om mensen met een sociale, fysieke of verstandelijke achterstand een passende werkplek te bieden. Zij kunnen ons bijvoorbeeld helpen bij eenvoudig onderhoudswerk zoals snoeien, bomen kappen of wandelpaden vrijhouden.

Ook met zorginstellingen werken we nauw samen. We bieden hun cliënten een zinvolle, positieve dagbesteding in de natuur. Ook de Reclassering is een van onze trouwe samenwerkingspartners, inmiddels ruim 20 jaar. Voor taakgestraften zoekt de Reclassering voortdurend geschikte projecten voor de uitvoering van taakstraffen; wij bieden hen een omgeving waarin ze zichtbaar iets nuttigs terug kunnen doen voor de maatschappij. Jonggestraften door de Raad van de Kinderbescherming leren via werkstraffen discipline en regelmaat, waardoor de stap naar het volgen van een opleiding kleiner wordt.

Buiten: leerzaam!

Er zijn ook samenwerkingen met een meer educatief karakter. Staatsbosbeheer legde inmiddels zo’n 30 speelbossen voor kinderen aan, vaak op initiatief van een buurt of gemeente. Na de aanleg zorgen buurtbewoners meestal voor het beheer. Samen met NatuurCollege ontwikkelden we het programma NatuurWijs. Kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen hierdoor de kans om drie dagen lang de natuur intensief te beleven. De Nationale Boomfeestdag is al heel lang een jaarlijkse happening in heel Nederland – georganiseerd door Staatsbosbeheer samen met gemeenten en andere natuurorganisaties.

Cijfers

Al deze samenwerkingsvormen passen perfect bij de rol van Staatsbosbeheer als maatschappelijke partner. Kijken we naar de cijfers, dan werkte Staatsbosbeheer in 2015 samen met bijna 90 instellingen. Voor in totaal zo'n 800 mensen was er via deze instellingen een plaats in de natuur. In 80 procent van de gevallen ging het daarbij om ‘zelf de handen uit de mouwen steken’.

In 2014 hebben we de eerste samenwerkingsverbanden met gemeenten afgesloten. Inmiddels hebben we met 15 gemeenten een overeenkomst. Via de Participatiewet hebben we een groot aantal mensen aan een arbeidsplaats kunnen helpen. De Reclassering en de Kinderbescherming hebben in de afgelopen 15 jaar talloze werkgestraften bij ons kunnen onderbrengen. En via ons NatuurWijs-programma leerden inmiddels vele kinderen kennis én liefde voor alles wat groeit en leeft in het bos.
Bij al deze activiteiten zijn tientallen medewerkers van Staatsbosbeheer betrokken, plus nog eens vele honderden vrijwilligers. Zo geven zij samen invulling aan de maatschappelijke rol die Staatsbosbeheer met haar natuurgebieden kan spelen.

Keelin O'Connor
Vragen over dit onderwerp? Keelin O' Connor Specialist Jeugd en Participatie
 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten