Maatschappelijke rol

De natuurgebieden van Staatsbosbeheer zijn een perfecte omgeving voor activiteiten van maatschappelijke organisaties met hun cliënten.

Succesvolle samenwerkingen

Een groeiend aantal instanties ontdekt Staatsbosbeheer als actieve partner voor speciale projecten met een maatschappelijk doel. Vanwege de uitgebreide kennis, het landelijke netwerk van natuurgebieden én de ruime ervaring in begeleiding. Van educatieve projecten en re-integratie tot reclassering. Sommige van deze projecten zijn pas heel recent gestart, andere lopen al vele jaren met succes.

Bosgroep De Vennen

Cliënten van de Driestroom werken al bijna 20 jaar in natuurgebieden van Staatsbosbeheer in het Rijk van Nijmegen. Deze trotse, stoere bosmedewerkers hebben hier ook een eigen onderkomen én ze verkopen er zelf geoogst brandhout.

Natuurwijs

De Stichting NatuurWijs geeft ‘buitenlessen’ aan schoolklassen, midden in de natuur en gewoon onder schooltijd. Leren door zelf te zien, te voelen, te horen, te ruiken en te ervaren. Daar kan geen biologieles tegenop!

Reclassering

Reclassering Nederland stuurt elk jaar zo’n 100 mensen met een werkstraf naar Staatsbosbeheer. Om zich in de natuur de blaren op de handen te werken en iets nuttigs te doen voor de samenleving. Een gezonde, leerzame en zelfs populaire straf.

Nationale Boomfeestdag

In 1957 geïnitieerd door Staatsbosbeheer planten ieder jaar 115.000 kinderen in Nederland een boom tijdens Boomfeestdag. Maar Boomfeestdag is meer...

Beter in het groen

Het project Beter in het Groen bundelt de informatie over initiatieven om de fysieke, mentale en sociale gezondheid van mensen bevorderen. Zoals bijvoorbeeld wandelcoaching, runningtherapie, wijkgezondheidstuinen en beweegprogramma’s in het bos. Zie website Beterinhetgroen.nl

Natuursprong

Natuursprong heeft speciale aandacht voor kinderen die de weg naar de natuur niet zelf vinden. Staatsbosbeheer zette dit spel- en beweegprogramma op samen met Jantje Beton, Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Huis voor Beweging. Zie website Natuursprong.nl.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten