Maatschappelijke rol

De natuurgebieden van Staatsbosbeheer zijn een perfecte omgeving voor activiteiten van maatschappelijke organisaties met hun cliënten.

Contact

Samenwerken met Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer werkt overal in Nederland samen met gemeenten, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Hoe ziet zo’n samenwerking eruit? En hoe worden projecten gerealiseerd in onze gebieden?

Staatsbosbeheer beheert prachtige natuurgebieden met volop ruimte, verspreid over het hele land. Gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom om die ruimte verantwoord te benutten. In goede samenwerking met Staatsbosbeheer.

Heeft u als vertegenwoordiger van zo’n organisatie een idee, welke stappen moet u dan nemen om tot samenwerking te komen? In de eerste plaats is het belangrijk om goed te weten wat u wilt. Wat houdt uw activiteit precies in? Welke doelgroep heeft u op het oog? Waarom kiest u voor een gebied of locatie van Staatsbosbeheer? Heeft u op deze vragen een helder antwoord? Dan is het tijd om contact op te nemen met Staatsbosbeheer.

Voorzieningen

Meestal zullen wij u daarna uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Liefst op de locatie die u op het oog heeft. Dan kunnen wij samen met u de haalbaarheid van uw plan in grote lijnen beoordelen. Is het gebied groot genoeg voor uw plannen? Is de natuur geschikt?

Tijdens zo’n bezoek zal er ook al veel aandacht zijn voor de voorzieningen. Verwacht u grote groepen mensen? Dan zijn verblijfsmogelijkheden (zoals een kantine of een kleedruimte) en toereikende sanitaire voorzieningen belangrijk.

Gaat het om het uitvoeren van beheerstaken in de natuur, dan moet er voldoende (hand)gereedschap zijn. Is er vervoer nodig voor het brengen en weer ophalen van mensen? Wie regelt dat? Allemaal zaken waar u misschien niet direct denkt, maar waarvan wij door ervaring weten dat die gaan bepalen of uw plan wel of niet doorgaat.

Financiering

Is uw idee praktisch haalbaar en sluit het goed aan bij de maatschappelijke visie van Staatsbosbeheer? Dan kunt u de volgende fase ingaan: de financiële onderbouwing. Vaak zult u daarbij afhankelijk zijn van overheidssubsidies en/of steun van goede doelenorganisaties. Heeft u toegang tot die fondsen, of zoekt u daar hulp bij? Ook op dit vlak hebben wij veel ervaring en adviseren wij u graag. Wie weet kan Staatsbosbeheer zelfs mee-investeren, als er sprake is van een wederzijds belang. Denk bijvoorbeeld aan arbeid of de opbrengst van de verkoop van producten.

Is aan alle voorwaarden voldaan en is uw financiering rond? Dan sluit u een samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Daarna kunt u starten met uw activiteit.

Wilt u meer weten over de samenwerking met Staatsbosbeheer? Neem dan contact met ons op.

Keelin O'Connor
Vragen over dit onderwerp? Keelin O' Connor Specialist Jeugd en Participatie
 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten