Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer Zeeland

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Zeeland per 31-12-2018.

In Zeeland beheren wij gevarieerde natuur, zoals schorren, slikken, kreken, graslanden, dijken, water, duinen maar ook monumenten, buitenplaatsen en ook een groot gedeelte van de Staats-Spaanse Linies. De terreinen van Staatsbosbeheer in Zeeland dragen niet alleen bij aan het behoud van de biodiversiteit en landschap op Europese, landelijke en provinciale schaal, maar zijn ook essentieel voor de regionale economie (met name toerisme aan de kust van Walcheren, het Veerse meer, de Kop van Schouwen en de Grevelingen). We beheren en onderhouden natuurterreinen en recreatievoorzieningen. De huidige (beperkte) financiering maakt het nodig om weloverwogen keuzes te maken als het gaat om recreatievoorzieningen. 

Natuur en recreatie

 • Ruim 12.000 hectare natuur in beheer. Ongeveer 7.500 hectare daarvan valt binnen het Natuurnetwerk Zeeland (NNZ).
 • 16,4 miljoen bezoeken aan 33 onderzochte gebieden van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap.
 • Totaal 407 km aan wandel-, fiets, mountainbike- en ruiterroutes.
 • Nationaal Park Oosterschelde (gefinancierd door de provincie); Staatsbosbeheer is partner en één van de terreinbeheerders van het Nationaal Park.
 • Circa 135 evenementen en activiteiten georganiseerd in 2018, waarvan totaal 75 sportevenementen.

Maatschappij

 • 514 vrijwilligers
 • Jeugd: 5 speelplekken, 2 kabouterpaden, samenwerkingen met scholen en IVN en 2 geboorte-, herdenkingsbossen.
 • Ongeveer 1.500 kinderen gingen samen met onze boswachters op stap. Tijdens de buitenles in de Grevelingen-week, de haaienexcursie in Informatiecentrum Grevelingen, Modderdagen en zeer succesvolle boomfeestdagen in Zeeland-Zuid.
 • Circa 1.500 kinderen trokken de natuur in met de NatuurBSO.
 • Samenwerking met Zeeuwse Gronden; zinvolle dagbesteding in onze natuurgebieden voor cliënten van Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden. De maatschappelijke kaart geeft een overzicht van al onze projecten en samenwerkingen. 
 • Maatschappelijke adviesraad voor (on)gevraagd advies en een frisse blik van buiten.

Flora en fauna

 • Leefomgeving standplevieren verbeteren (krap 130 broedparen in Nederland). In de Kop van Schouwen heeft Staatsbosbeheer belangrijke potentiële broedplaatsen gemarkeerd.
 • Enkele primeurs in 2018: broedende nachtzwaluw in de Kop van Schouwen; soldaatje (kever), een bijzondere orchidee in het Veerse Meer, hagedis op Fort Rammekens.
 • In de Grevelingen zijn vogeleilandjes hersteld en nieuwe eilandjes opgespoten bij Markenje, de Kleine Stampersplaat en de Kabbelaarsbank. Zo ontstaat een ideale leef- en broedomgeving voor kustbroedvogels.

Monumenten

Natuurinclusieve landbouw

 • 2.778 hectare land aan boeren. We stimuleren boeren om natuurinclusief te werken en bieden cursussen aan. Samen met boeren onderzoeken we hoe de Zeeuwse landbouw toekomstbestendig kan worden.

Organisatie

 • Sinds 1-1-2019 zijn de natuurgebieden in Zeeland onderdeel van de provinciale eenheid Zuidwestelijke Delta, bestaande uit: provincie Zeeland, Goeree-Overflakkee en Hoeksewaard met de aangrenzende wateren Haringvliet, Krammer-Volkerak en Hollands Diep, en de Zuid-Hollandse en Brabantse Biesbosch.
 • In deze delta beheert Staatsbosbeheer ruim 22.000 hectare top natuur- en recreatiegebieden als de Biesbosch, het Oude land van Strijen, Haringvliet, Grevelingen, de duinen van Schouwen-Duiveland en Walcheren, en de Braakman.

Meer info

Sandra den Adel - Aartsen
Vragen over dit onderwerp? Sandra den Adel - Aartsen Provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta