Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer Zeeland

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Zeeland per 31-12-2016.

De terreinen van Staatsbosbeheer in Zeeland dragen niet alleen bij aan het behoud van de biodiversiteit en landschap op Europese, landelijke en provinciale schaal, maar zijn ook van essentiële betekenis voor de regionale economie. Met name de kust van Walcheren, het Veerse meer, de Kop van Schouwen en de Grevelingen zijn toeristische topgebieden. Boswachterij Westerschouwen is het grootste bos van de provincie Zeeland, dat indertijd is aangelegd om verstuiving van de duinen tegen te gaan..

Organisatie en personeel

 • Sinds 1-1-2017 vormen het het meest zuidelijke deel van Zuid-Holland (de beheergebieden Biesbosch en Zuid-Hollandse eilanden) samen met de natuurgebieden in Zeeland de provinciale eenheid Zuidwestelijke Delta.

Oppervlakte

Vrijwilligers

 • 157 vrijwilligers en
 • 14 vrijwilligersgroepen

Recreatie

Jeugd

 • Speelbos Axel, met o.a een kabelbaan, crossbaan, tunnels, klimtoestel. 
 • Speelbos Braakman
 • Natuurspeelplek Kapelle, met insectenhotel, kikkerpoel en ontmoetingsheuvel met diverse bankjes.

Monumenten

Samenwerking met

 • DOW Chemical in De Braakman
  DOW leverde een bijdrage voor aankoop, verbouwing en exploitatie van de Braakmanboerderij. Staatsbosbeheer biedt medewerkers van DOW de mogelijkheid tot personeelsactiviteiten, zoals werkdagen in onze terreinen.
 • Defensie
  Boswachterij Westenschouwen, Westerban/Meeuwenduinen, Vliegveld Haamstede, Schotsman, Haringvreter, Goudplaat, Manteling van Walcheren, Zuidwestkust Walcheren, Rammenkenshoek, Poelbos en Braakman worden door Defensie als oefenterrein gebruikt. 
 • Speelbos Axel
  Een groep enthousiaste moeders heeft i.s.m. Staatsbosbeheer en gemeente Terneuzen een avontuurlijke speelplaats ontwikkeld op en om een open plek in het bos midden in natuurgebied Smitsschorre bij Axel.

Relatie provincie

Van de Provincie Zeeland ontvangt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuur binnen de EHS (NNN). Ook draagt de provincie financieel bij aan het onderhoud van een deel van de wandel- en fietspaden in deze gebieden.

Ad van Hees
Vragen over dit onderwerp? Ad van Hees Provinciehoofd Staatsbosbeheer Zeeland
 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten