Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Staatsbosbeheer Noord-Holland

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Noord-Holland per 31-12-2019.

In Noord-Holland beheert Staatsbosbeheer bossen, veenweiden, duinlandschappen, forten, linies, buitenplaatsen, speelnatuur en stadsnatuur. We werken samen met provincie, gemeenten, overheden, agrariërs (pachters), Nationaal Park de Duinen van Texel en Nationaal Park Zuid-Kennemerland en (recreatie-) ondernemers. Maar ook met maatschappelijke organisaties, terreineigenaren en vrijwilligers.

Natuur en recreatie

 • 18.000 hectare natuur in beheer, waarvan 4.000 in erfpacht bij andere beheerders.
 • 178.680 deelnemers aan excursies, inclusief scholen.
 • 842 km aan wandel-, fiets-, mountainbike-, vaar- en ruiterroutes.
 • Bekijk alle natuurgebieden in Noord-Holland.

Maatschappij

 • 9 samenwerkingsprojecten i.h.k.v. Zorg en arbeidsparticipatie, zoals zorgcliënten van Novalishoeve en de Bolder op Texel, Zorgverlener Cordaan en Binnenwerk in het Diemerbos, reclassering en zorginstelling Ons Tweede Huis in de Haarlemmermeer.
 • Samenwerking met Ouderenfonds in de Schoorlse Duinen en voorzieningen voor mensen die minder goed ter been zijn.
 • 784 vrijwilligers.
 • 5 speelbossen en verschillende educatieve routes en natuurspeelplekken voor kinderen, educatief programma Natuurwijs en samenwerking met scholen en IVN.
 • De Maatschappelijke adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en een frisse blik van buiten.

Flora en Fauna

In Noord-Holland wordt op grote schaal gewerkt aan de verbetering van de natuur, soortenbescherming en kwaliteit van de gebieden:
 • 7 Natura2000-projecten.
 • 15 herinrichtingsprojecten voor maatregelen soortenbeleid, bodemdaling en weidevogels, zoals Waterland Oost, Houtrakpolder en Westzaan.
 • 2 waterprojecten Waarderhout en Robbenoordbos.
 • 56.000 bomen geplant.

Erfgoed

 • 13 monumenten in eigendom, waaronder de buitenplaatsen Elswout en Duinlust en Fort Edam.
 • 2 landschapsreservaten, het eilandenrijk Oosterdel en de Hoge Berg op Texel.
 • 5 eendenkooien.

Natuurinclusieve landbouw

 • 4 samenwerkingen met boeren die op duurzame landbouw zijn over gegaan in Eilandspolder, Oostzanerveld, Westzaan en De Woude.

Natuur bij de Stad

 • 5 recreatiegebieden dichtbij de stad: Waarderhout, Diemerbos, Venneperhout, Purmerbos en Houtrakpolder.

Meer info

 

Riena Tienkamp
Vragen over dit onderwerp? Riena Tienkamp Provinciehoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland