Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer Noord-Holland

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Noord-Holland per 31-12-2018.

In Noord-Holland beheert Staatsbosbeheer bossen, veenweiden, duinlandschappen, forten, linies, buitenplaatsen, speelnatuur en stadsnatuur. We werken samen met provincie, gemeenten, overheden, agrariërs (pachters), Nationaal Park de Duinen van Texel en Nationaal Park Zuid-Kennemerland en (recreatie-) ondernemers. Maar ook met maatschappelijke organisaties, terreineigenaren en vrijwilligers.

Natuur en recreatie

 • 18.000 hectare natuur in beheer, waarvan 4.000 in erfpacht bij andere beheerders (zie ook: alle natuurgebieden Noord-Holland)
 • 250.000 excursie deelnemers inclusief scholen, miljoenen bezoekers in onze natuurgebieden, met 757 km aan wandel-, fiets-, mountainbike-, vaar- en ruiterroutes

Maatschappij

 • 9 samenwerkingsprojecten i.h.k.v. Zorg en Arbeidsparticipatie, zoals zorgcliënten van Novalishoeve en de Bolder op Texel, Zorgverlener Cordaan en Binnenwerk in het Diemerbos en zorginstelling Ons Tweede Huis in de Haarlemmermeer
 • Samenwerking met Ouderenfonds in de Schoorlse Duinen en voorzieningen voor mensen die minder goed ter been zijn
 • 760 vrijwilligers
 • Jeugd: 5 speelbossen en verschillende educatieve routes voor kinderen, programma's Natuurwijs, samenwerking met scholen en IVN
 • Maatschappelijke adviesraad voor (on)gevraagd advies en een frisse blik van buiten

Flora en Fauna

In Noord-Holland wordt op grote schaal gewerkt aan de verbetering van de natuur, soortenbescherming en kwaliteit van de gebieden:
 • 7 PAS/N2000 projecten
 • 5 Herinrichtingsprojecten voor maatregelen soortenbeleid, bodemdaling en weidevogels, zoals Waterland Oost, Houtrakpolder en Westzaan
 • 2 Waterprojecten in onder meer Waarderhout en Robbenoordbos Erfgoed
 • 13 monumenten in eigendom, waaronder Buitenplaatsen Elswout en Duinlust en Fort Edam
 • 2 landschapsreservaten, het eilandenrijk Oosterdel en de Hoge Berg op Texel
 • 5 eendenkooien

Natuurinclusieve landbouw

 • 4 Samenwerkingen met boeren die op duurzame landbouw zijn over gegaan in Eilandspolder, Oostzanerveld, Westzaan en De Woude

Natuur bij de Stad

Meer info

 

Riena Tienkamp
Vragen over dit onderwerp? Riena Tienkamp Provinciehoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland