Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer Noord-Holland

Op deze pagina vindt u de kerncijfers van Staatsbosbeheer per 31 december 2016.

Het beheer van natuurgebieden en natuurontwikkeling door Staatsbosbeheer in Noord-Holland is breed en divers. Er zijn twee nationale parken: de Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland, met daarin ook landgoed Elswout. En een (voormalig) nationaal landschap met een groot areaal waardevolle cultuurgrond in beheer bij Staatsbosbeheer: Laag Holland. 
Texel kent zijn eigen dynamiek door de nauwe betrokkenheid van de gemeente en de plaatselijke gemeenschap. Texel en de Schoorlse Duinen worden gekenmerkt door een zeer hoge recreatief-toeristische druk. Staatsbosbeheer heeft verder 10 forten en objecten van de Stelling van Amsterdam in eigendom.

 

Oppervlakte

Vrijwilligers

  • 490 vrijwilligers en
  • 44 vrijwilligersgroepen

Recreatie

Jeugd

  • 4 Speelbossen (Schoorlse Duinen, Purmerbos, Diemerbos, Waarderhout)
  • 2 Kabouterpaden (Schoorlse Duinen en Purmerbos)
  • Kindervakantiespelen op de Snippenwei, Wieringermeer

Monumenten

Houtoogst

  • 10.000 m3 per jaar

Samenwerking met

Relatie provincie

Van de Provincie Noord-Holland ontvangt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuur binnen de EHS (NNN). Ook draagt de provincie financieel bij aan het onderhoud van een deel van de wandel- en fietspaden in deze gebieden.

Riena Tienkamp
Vragen over dit onderwerp? Riena Tienkamp Provinciehoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland
   

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten