Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer Noord-Brabant

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Noord-Brabant per 31-12-2016.

In Noord-Brabant vind je alle typen natuur. In het westen is de overgang van Midden-Brabantse zandgronden naar West-Brabantse klei en polders (de Naad van Brabant, met o.a. Westelijke Langstraat) van belang voor de natuur. Maar in Brabant liggen ook grote bosgebieden zoals het Mastbos, Liesbos, Ulvenhout-Chaam, St.Antonis, Kempen, Eersel en Leende. In het oosten van de provincie zijn grote heidegebieden te vinden zoals de Strabrechtse Heide, Groote Heide en Cartierheide en grote complexen hoogveen zoals de Groote Peel, Mariapeel en Deurnse Peel. Staatsbosbeheer beheert in Noord-Brabant ook bijzondere beekdalen zoals de Dommel, Keersop, Aa en het Merkske. Al deze gebieden zijn van belang vanuit het oogpunt van cultuurhistorie, natuurontwikkeling en recreatief gebruik.  

Oppervlakte

Vrijwilligers

  • 761 vrijwilligers en
  • 58 vrijwilligersgroepen

Recreatie

  • 548 km gemarkeerde wandelroutes
  • 178 km fietspaden
  • 105 km ATB-routes
  • 291 km routerpaden

Jeugd

  • 5 kabouterpaden: Mastbos, Chaam, Liesbos/Hooiberg, Strabrechtse Heide, Kempen
  • 3 speelbossen: De Boeverijen (Mastbos), Brakkenbos, Heksenberg (boswachterij Dorst), Natuursprong Heeze/Leende

Monumenten

Relatie provincie

Staatsbosbeheer beheert vele hectares natuur in Brabant. Voor het beheer daarvan ontvangt Staatsbosbeheer subsidie van de provincie Noord-Brabant. De provincie draagt ook bij aan het onderhoud van wandel- en fietspaden.

Natuurnetwerk Brabant

De natuurgebieden van Staatsbosbeheer zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Samen met verschillende Brabantse partners voeren we projecten uit om natuurgebieden te vergroten en onderling meer met elkaar te verbinden. Meer informatie: website provincie Noord-Brabant

Marc de Wit
Vragen over dit onderwerp? Marc de Wit Provinciehoofd Staatsbosbeheer Noord-Brabant
 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten