Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer Noord-Brabant

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Noord-Brabant per 31-12-2019.

Staatsbosbeheer beheert veel verschillende soorten natuur in Brabant. Van stuivende duinen tot bloemrijke graslanden, hoogvenen tot bossen. Ook herbergen we unieke soorten in Brabant, zoals het pimpernelblauwtje in de Moerputten, de kraanvogel in de Peelvenen en de visarend in de Biesbosch.

Natuur en recreatie

De Brabantse natuur trekt vele toeristen en draagt bij aan een goed woon- en vestigingsklimaat. Staatsbosbeheer is gastheer voor miljoenen Brabanders. In deze provincie beheren we:

 • 30.577 hectare natuur- en recreatiegebieden.
 • 524 km gemarkeerde wandelroutes, 193 km fietspaden, 142 km MTB-routes, 303 km ruiterpaden, 759 bankjes, 5 kabouterpaden, 2 speelbossen.
 • Alle natuurgebieden in Noord-Brabant.

Maatschappij

 • 734 vrijwilligers.
 • 58.868 kinderen kwamen op bezoek, waarvan 45.000 in speelbossen en 13..868 deden mee aan educatieve activiteiten.
 • 125 leerlingen uit het speciaal voortgezet onderwijs werkten in onze gebieden.
 • 420 mensen voerden hun taakstraf uit in onze terreinen.
 • 16 mensen van Binnenwerk werkten op 2 locaties.
 • 7 zorginstellingen en 1 sociaal arrangement van een gemeentelijke instelling werken met ons samen.
 • 6 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken in onze terreinen.

Flora en fauna

We dragen bij aan het behalen van provinciale natuur- en waterdoelen. Dit doen we met SNL-financiering, inkomsten uit ingebruikgeving (pacht), verkoop van hout, biogrondstoffen en recreatie. We werken samen met de Manifestpartners aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Het doel: biodiversiteit in Brabantse natuurgebieden vergroten, gezondheid van de inwoners bevorderen, robuuste verbindingen tussen natuurgebieden maken. 

 • 8 PAS-projecten.
 • Diverse projecten in het kader van Natura2000 en KRW.

Erfgoed

 • We beheren waardevolle cultuurhistorische landschappen en objecten die bijdragen aan de streekidentiteit van Brabant. Bijvoorbeeld het Unesco Man & Biosfeer gebied De MaasheggenFort Sabina en de Spinolaschans (Zuiderwaterlinie).
 • We zijn trots op archeologische monumenten en landschapselementen, zoals houtsingels, eendenkooien en griendketen.

Meer info

Vragen over dit onderwerp? Theo Gorisssen Provinciehoofd Staatsbosbeheer Noord-Brabant