Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer Limburg

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Limburg  per 31-12-2016.

De terreinen van Staatsbosbeheer in Limburg zijn van grote waarde. Uiteraard ecologisch met ruim 6.000 verschillende soorten planten en dieren, waaronder veel soorten die nergens anders in Nederland voorkomen. Maar ook economisch, cultuurhistorisch en recreatief zijn de natuurgebieden van grote betekenis. Het afwisselende landschap, de monumentale gebouwen en het culturele, recreatieve en horeca-aanbod maken Limburg een toeristische provincie waar het ook voor de Limburgers fijn wonen is. 

Oppervlakte

 • 12.433 ha in beheer bij Staatsbosbeheer waarvan:
 • 6.500 ha bossen
 • 2.400 ha grasland
 • 1.900 ha heide
 • 50 km heggen
 • 1.325 knotbomen
 • 40 ha hoogstamboomgaard
 • zie ook: alle natuurgebieden in Limburg

Vrijwilligers

 • 271 vrijwilligers en
 • 27 vrijwilligersgroepen

Recreatie

Jeugd

Monumenten

Houtoogst en biomassa

 • 9.000 m3 houtoogst
 • 1.500 ton biomassa

Samenwerking met o.a.

 • Vele honderden landbouwers
 • De Groene Brigade, handhavingsdienst van de provincie Limburg, politie en gemeenten voor veiligheid in natuurgebieden
 • Ondernemers in natuurgebieden
 • Mountainbikeverenigingen waaronder stichting Mountainbike Promotie Noord Limburg
 • Zorg- en re-integratie-instellingen zoals Hoeve de Vonkel, BijBiezonder, KanDoen (gemeente Venlo) en Reclassering Nederland
 • Bierbrouwer Gulpener

Relatie provincie

Van de Provincie Limburg ontvangt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuur binnen de EHS (NNN). Ook draagt de provincie financieel bij aan het onderhoud van een deel van de wandel- en fietspaden in deze gebieden en aan de financiering van enkele projecten. 

Vragen over dit onderwerp? Peter van de Rijdt Provinciehoofd Staatsbosbeheer Limburg

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten