Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer Groningen

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Groningen per 31-12-2018.

Wie denkt aan Groningen, denkt aan rust, aan weidsheid en onbegrensd uitzicht en aan kleine dorpjes. Wie door Groningen rijdt, fietst of wandelt ontdekt dat deze provincie veel meer te bieden heeft. Bijvoorbeeld het coulissenlandschap van het Westerkwartier, de bossen en beekdalen van Westerwolde, het vogelparadijs in de wildernisnatuur van het Lauwersmeer, de nieuwe natuur van ‘t Roegwold of de cultuurhistorische parels op het Hogeland. En niet te vergeten: de onbewoonde Rottums.  

Oppervlakte

 • 15.147 ha natuur in beheer bij Staatsbosbeheer, waarvan
 • 3.200 ha buiten de EHS (met name noorden en oosten van de provincie).
 • alle natuurgebieden in Groningen

Vrijwilligers

 • 194 vrijwilligers en
 • 17 vrijwilligersgroepen

Natuur

 • 70% van de EHS in Groningen wordt beheerd door Staatsbosbeheer, waarin
 • 95% van de biodiversiteit wordt gerealiseerd.
 • Het betreft zeer uiteenlopende landschappen en beheertypen. Van kleine snippers landschapselementen tot grote boscomplexen en van nieuwe moerasgebieden tot oude cultuurhistorisch waardevolle landschappen.

Recreatie

 • 240 km gemarkeerde wandelroutes
 • 222 km fietsroutes
 • 5 km ATB routes
 • 59 km ruiterroutes
 • blotevoetenpad, Opende (Westerkwartier)
 • activiteitencentrum Lauwersnest (Lauwersmeer)
 • theater van de natuur (Westerwolde)
 • knuppelpad (’t Roegwold)

Jeugd

Monumenten

 • Klooster Ter Apel (Westerwolde)
 • Allersmaborg (Westerkwartier)
 • Enne Jansheerd (Hogeland)

Samenwerking met

 • Natuur met zorg! Beheer in samenwerking met zorginstellingen, o.a. De Zijlen in Westerkwartier, NOVO in Westerwolde.
 • Agrarische natuurverenigingen: o.a. Agrarische natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG), Agrarische natuur- en landschapsbeheer Slochteren (ANLS)
 • Provincie(s), waterschap(pen), gemeenten, andere natuurorganisaties en ondernemers/bewoners uit de streek: gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier, inrichting EHS Westerwolde en beheerplan N2000 Lauwersmeer.

Relatie provincie

Van de Provincie Groningen ontvangt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuur binnen de EHS (NNN). Ook draagt de provincie financieel bij aan het onderhoud van een deel van de wandel- en fietspaden in deze gebieden.

Meer info

Rieks van der Wal
Vragen over dit onderwerp? Rieks van der Wal Provinciehoofd Staatsbosbeheer Groningen