Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer Gelderland

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers over Staatsbosbeheer Gelderland per 31-12-2016.

In de natuurgebieden die Staatsbosbeheer in Gelderland beheert komen alle kenmerken en kwaliteiten van grootschalige natuur naar voren: grote bosgebieden met restanten van middeleeuwse bossen, stuifzandcomplexen met daarin cultuurhistorische elementen zoals Hoog Buurlo, overgangen van stuwwallen naar lager gelegen uiterwaarden, uitgestrekt dynamische riviernatuur langs de grote rivieren en de aanwezigheid van veel groot wild. Denk aan de grote vijf van de Veluwe, edelherten, damherten, wilde zwijnen, moeflons, reeën én de bever in het rivierengebied.

De Achterhoek dankt haar verschijningsvorm vooral aan de mens. De kasteelheren, landgoedeigenaren en boeren hebben eeuwenlang het landschap gemaakt tot kampen- en heideontginningslandschappen. En in het rivierengebied ziet het landschap er op veel plekken weer uit zoals het ooit door de natuur gemaakt is. Wilde runderen en paarden, bevers en ganzen bevolken een ruig gebied waar de rivier gewoon mag overstromen.

Veel van de gebieden die we beheren liggen in 2 grote, robuuste systemen: Veluwe en Rivierengebied, waar waterveiligheid een belangrijk thema is. Daarnaast liggen in Gelderland twee stedelijke zones met hoge recreatieve ambitie - Arnhem-Nijmegen - en een deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Oppervlakte

 • 31.687 ha natuur in beheer bij Staatsbosbeheer, waarvan
 • 28.000 binnen GNN
 • 17.000 ha bossen
 • 3.500 ha heide en zandverstuivingen
 • 5.500 ha graslanden waaronder uiterwaarden en blauwgrasland
 • 2.200 ha moeras en rivierlandschap
 • 6.000 ha verpacht aan agrariërs
 • Zie ook: alle natuurgebieden Gelderland

Vrijwilligers

 • 899 vrijwilligers en
 • 63 vrijwilligersgroepen

Recreatie

Jeugd

 • 2 speelbossen
 • 2 kabouterpaden
 • 2 klimbossen
 • 4 educatieprogramma's (Natuurwijs, Natuursprong, Verhalen van een Kooijker, Expeditie Loevestein)

Monumenten

Hout en biomassa

 • 50.000 m3 hout per jaar
 • 2.000 m3 biomassa (gras/houtsnippers)

Vastgoed

 • 490 gebouwen in beheer

Samenwerking met

 • Reclassering
 • zorgverleners ’s Heerenloo, Driestroom, Dement Talent / zorginnovatiebureau DAZ, stichting Grensverleggende Talenten
 • Gemeente Nunspeet (jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt)
 • Informatiecentrum RenkumsBeekdal, Bezoekerscentrum Oudoor Nunspeet, De Baste Nijmegen
 • Agrarische natuurverenigingen
 • Buitengewoon, natuurprogramma, (Omroep Gelderland)

Relatie provincie

Van de Provincie Gelderland ontvangt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuur binnen het Gelders NatuurNetwerk (GNN). We werken bovendien samen op basis van een partnerovereenkomst die de breedte van ons werkveld bestrijkt.

Arjan Snel
Vragen over dit onderwerp? Arjan Snel Provinciehoofd Staatsbosbeheer Gelderland
   

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten