Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer Fryslân

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Fryslan per 31-12-2016

Water, wind en wadden, dat is Fryslân. Het noordelijk deel loopt bijna geruisloos over in Waddenzee en Lauwersmeer. Het zuidwesten met het Snekermeer is een paradijs voor water- en weidevogels. Het zuidoosten met z’n beekdalen is kleinschaliger. Landgoederen bij Oranjewoud en het Gaasterland en Bakkeveen zijn juist bosrijk. De balans tussen water en land vind je in de laagveengebieden Rottige Meente en de Deelen. De Waddeneilanden Ameland, Terschelling en Vlieland en de omliggende wadplaten zijn substantiële natuurgebieden; mede dankzij de keurmerken Natura 2000 en UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. 

Organisatie en personeel

 • Provinciehoofd: Jesler Kiestra
 • Gebiedsmanager: Tamara Bok
 • 71 medewerkers (fte), waarvan
 • 10,2 medewerkers (fte) met BOA-bevoegdheid
 • 6 beheergebieden: Vlieland, Terscheling, Ameland, Noard-Fryslân, Súdeast-Fryslân, Súdwest-Fryslân

Vrijwilligers

 • 437 vrijwilligers en
 • 21 vrijwilligersgroepen

Oppervlakte

 • 33.000 ha natuur in beheer bij Staatsbosbeheer, dit is inclusief de
 • 2.730 ha van Friese deel Nationaal Park Lauwersmeer en 
 • 1.800 ha van Friese deel Nationaal Park Drents-Friese Wold.
 • Waddeneiland Schiermonnikoog is in eigendom bij Staatsbosbeheer, maar wordt beheerd door Natuurmonumenten.    

Topgebieden    

Recreatie

Jeugd

Monumenten

 • Landgoed Stania State
 • klooster Klaarkamp
 • Harstastate
 • Woudersbergje (Oranjewoud)
 • Grafheuvel in Landgoed Veenwijk (Oranjewoud)
 • Tjaarda's bos (Oranjewoud)
 • diverse archeologische monumenten (vuursteenvindplaatsen, grafheuvels)

Houtoogst

 •  8.000 m3 per jaar

Pacht en erfpacht

 • Aantal ha uitgegeven in erfpacht: 3.650 ha

Relatie provincie

Van de Provincie Friesland ontvangt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuur binnen de EHS (NNN). Ook draagt de provincie financieel bij aan het onderhoud van een deel van de wandel- en fietspaden in deze gebieden.

Samenwerking met

 • diverse zorg- en welzijnsinstellingen en sociale werkplaatsen: Caparis, Reax, Talant, REN4 enReik, het expertise- en behandelcentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking
 • Agrarische natuurverenigingen zoals de Noordelijke Friese Wouden
 • Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeenten, andere natuurorganisaties en ondernemers/bewoners uit de streek.

Recreatie en toerisme

Fryslân telt ‘slechts’ 650.000 inwoners, maar jaarlijks komen 1,8 miljoen bezoekers naar deze provincie. De meesten gaan naar recreatieve topgebieden als de Friese meren en het Waddengebied. Nu Leeuwarden-Fryslân tot culturele hoofdstad van Europa is gekozen (LWD2018), zal het aantal bezoekers in 2018 naar verwachting stijgen. Staatsbosbeheer Fryslân participeert actief in een aantal LWD2018-projecten. 

Jesler Kiestra
Vragen over dit onderwerp? Jesler Kiestra Provinciehoofd Staatsbosbeheer Fryslân
 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten