Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer Fryslân

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Fryslân per 31-12-2018.

Water, wind en wadden, zo kennen we Fryslân. De Waddenzee, het Lauwersmeer en de Friese meren. Maar Fryslân heeft zoveel meer te bieden: heidevelden bijvoorbeeld, maar ook bossen, beekdalen, blauwgraslanden en bijzondere cultuurhistorische landschappen. Fryslân is rijk aan natuur!

Natuur en recreatie

 • 35.000 hectare natuur in eigendom, 31.000 in beheer.
 • Top 5 van de meeste bezochte natuurgebieden in Fryslân: bos bij West-Terschelling (506.000 unieke bezoekers), Lauwersmeergebied (433.000), Boschplaat Terschelling (373.000), Gaasterland (294.000), Oranjewoud (283.000).
 • 360 km gemarkeerde wandelroutes, 183 km fietspaden, 20 km ATB-routes, 187 km ruiterpaden, 6 natuurkampeerterreinen.

Flora en Fauna

 • 7 PAS-projecten in Natura2000-gebieden: Vlieland, Ameland en Terschelling, Rottige Meente, Bakkeveense duinen, Van Oordt’s Mersken en het Wijnjeterper Schar.
 • Overige Natura2000-gebieden: de Deelen, het Friese Merengebied, 150 hectare IJsselmeerkust.
 • Deelname aan het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3) in de Rottige Meente en op Terschelling.
 • Boschplaatvisie, samen met Terschellingers en betrokken organisaties opgesteld. De Boschplaat is onderdeel van Unesco Waddenzee Werelderfgoed en Dark Sky Park.
 • Aanpak watercrassula Terschelling.
 • Op de Waddenzee werkt Staatsbosbeheer samen met Rijkswaterstaat en de Waddenunit, de inspectieschepen van het ministerie van LNV.
 • Staatsbosbeheer heeft 'wadwachters' die monitoren natuur monitoren, vogels tellen en gastheer/vrouw zijn voor recreanten.
 • Staatsbosbeheer beheert belangrijke weidevogelgebieden (o.a. Haanmeer, Warren en de Riepe, Brandemeer-Noord), en belangrijke gebieden voor strandbroeders (o.a. Feugelpôlle, Noordsvaarder).
 • In de Mieden in Noordoost-Fryslân komt bijzondere flora voor. Het beekdaltrilveen is groeiplaats voor o.a. de zeldzame tweehuizige zegge en het groen schorpioenmos.

Maatschappij

 • 603 vrijwilligers. Daarnaast bieden wij medewerkers van bedrijven en overheden de kans om een dag werken bij Staatsbosbeheer te ervaren.
 • Jeugd: 3 zwemplassen, 3 speelbossen, 2 klimbossen, 4 waterspeelplaatsen, 2 blotevoetenpaden, 5 kabouterpaden.  
 • Ruim 66.000 kinderen en jongeren bereikt met educatieprogramma’s.  
 • Studenten: SIW-kamp brengt studenten uit de hele wereld naar Noard-Fryslân om te helpen met natuurbeheer. Studenten van Wageningen University & Research denken mee over innovatieve oplossingen voor groene vraagstukken.
 • Infocentra: Natuurschuur Lies, Natuur Schuur Gaasterland, Buitencentrum Appelscha. Samenwerking met: Natuurcentrum Ameland, Waddencentrum & Zeeaquarium De Noordwester Vlieland, Centrum voor Natuur en Landschap Terschelling, Bezoekerscentrum Mar & Klif Oudemirdum, de Waddenloods in Lauwersoog.
 • 51 mensen werkzaam via maatschappelijke samenwerking i.h.k.v. Zorg en Arbeidsparticipatie. Zoals bij Leerwerkplaats Jubbega (winnaar van RBB-award 2019, prijs voor de beste dienstverlenende organisatie in de publiek sector).
 • Maatschappelijke adviesraad voor (on)gevraagd advies en een frisse blik van buiten.
 • Platform Echt Terschelling. Bewoners en bezoekers praten en beslissen mee over allerhande zaken in de natuur op Terschelling.
 • ‘Natuer mei de Mienkip’: Staatsbosbeheer heeft samen met 8 organisaties op het gebied van (particulier) natuurbeheer, landbouw, Wetterskip en provincie Fryslân een andere manier van natuurontwikkeling ontworpen, waarbij een rijkere biodiversiteit en maatschappelijk betrokkenheid voorop staat. In 2019 starten 3 pilots.

Erfgoed

 • Cultuurhistorische landschappen, parkbossen en archeologische vindplaatsen, zoals Landgoed Stania State, Klooster Klaarkamp, Harstastate Tjaarda’s bos in Oranjewoud, en diverse archeologische monumenten, zoals vuursteenvindplaatsen en grafheuvels. Het Koepelbos in Oldeberkoop is samen met Dorpsbelang recent gerestaureerd.
 • Cultuurhistorische landschapselementen zoals legakkers, pingoruïnes, elzensingels en boomwallen.

Kunst en Cultuur

 • Staatsbosbeheer Fryslân is partner in natuur voor (inter)nationale culturele ervaringen/evenementen zoals Oerol, Into the Great Wide Open, Opera Nijetrijne, Muziekfestival Oranjewoud en Opera Spanga.

Natuurinclusieve landbouw

Staatsbosbeheer Fryslan werkt samen met boeren om tot duurzame landbouw te komen. Zoals in de Gouden Boaiem bij Heeg. Dit biologische bedrijf heeft 150 hectare land in langdurige erfpacht, in ruil voor natuurvriendelijk beheer van zijn landbouwgrond

Meer info

Jesler Kiestra
Vragen over dit onderwerp? Jesler Kiestra Provinciehoofd Staatsbosbeheer Fryslân