Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer Flevoland

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Flevoland per 31-12-2016.

Het beheer van de natuurgebieden van Staatsbosbeheer in Flevoland kenmerkt zich vooral door het volgen van en inhaken op ontwikkelingen en de groei van steden als Almere en Lelystad.

 Oppervlakte

 • 25.099 ha natuur in beheer bij Staatsbosbeheer

Vrijwilligers

 • 280 vrijwilligers en
 • 21 vrijwilligersgroepen

Natuur

 • 2 N2000-gebieden met eigendom: Oostvaardersplassen (31 kwalificerende soorten broed- en trekvogels) en Veluwerandmeren
 • 3 broedlocaties van de zeearend
 • Oostvaardersplassengebied maakt deel uit van Nationaal Park Nieuwland (in oprichting)
 • Kuinderbos: libellenreservaat met 45 soorten libellen, 25 soorten dagvlinders en 500 soorten nachtvlinders, 500 soorten paddenstoelen
 • Genenbank in Roggebotzand

Recreatie

 • 2 bezoekerscentra: Buitencentrum Oostvaardersplassen en Buitencentrum Almeerderhout
 • 3 kampeerterreinen en 1 terrein voor vrij kamperen
 • excursies in Oostvaardersplassen, Stille Kern Horsterwold en Stadsbossen Almere
 • jaarlijkse evenementen: o.a. Doe- en Kijkdag Almeerderhout, Noordoostpolder Buitendag Kuinderbos,Mudmasters Biddinghuizen, hertenbronst Oostvaardersplassen, Vogelfestival Oostvaardersplassen, haardhoutdagen, Boomfeestdag, Natuurwerkdag.
 • 187 km gemarkeerde wandelroutes
 • 246 km fietspaden
 • 90 km ATB-routes
 • 145 km ruiterpaden

Jeugd

Monumenten

 • oude haven en burchtruïne van Kuinre in Kuinderbos
 • rivierduingebied met vindplaatsen van Swifterbantcultuur bij Swifterbant
 • meetbakens in Kuinderbos en bij Biddinghuizen
 • scheepswrakken in Roggebotzand, Reve-Abbert, Hulkesteinsebos, Hollandse Hout
 • reconstructie knuppelpad in Kotterbos
 • groene kathedraal in Almeerderhout (landart)
 • museumbos in Almeerderhout

Houtoogst

 • 45.000 m3 hout per jaar
 • 550 ha bosverjonging tot en met 2020

Samenwerking met

 • infocentrum De Oostvaarders, Almere
 • reclassering Almere en Kuinderbos
 • scouting in Horsterwold (Scoutinglandgoed Zeewolde) en Zuigerplasbos
 • zorginstelling ’s Heerenloo in Kuinderbos
 • zorginstelling Groen en meer in Almere
 • zorginstelling triade in Dronten/Lelystad
 • onderwijsinstelling Helicon in Kuiderbos
 • diverse universiteiten en HBO's in het Oostvaardersplassengebied

Relatie provincie

Van de Provincie Flevoland ontvangt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuur binnen de EHS (NNN). Ook draagt de provincie financieel bij aan het onderhoud van een deel van de wandel- en fietspaden in deze gebieden. Per 1/1/2017 is de provincie beleidsverantwoordelijke voor het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Wout Neutel
Vragen over dit onderwerp? Wout Neutel Provinciehoofd Staatsbosbeheer Flevoland
 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten