Zorg en werkgelegenheid

Werkplekken en dagbesteding in de natuur voor zorgcliënten, mensen die vallen onder de participatiewet en werkgestraften.

Zorg en werkgelegenheid in de praktijk

Op deze pagina lichten we 4 pilotprojecten toe binnen het programma Zorg en Werkgelegenheid van Staatsbosbeheer. De voorbeelden zijn te vinden in:

  • Rijk van Nijmegen: zorgbeheereenheid Bosgroep de Vennen.
  • Maashorst: leerwerkplaats voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs.
  • Drenthe en een stukje Friesland: het beheer van recreatieve voorzieningen door WSW’ers.
  • Zuid-Limburg: natuurbeheer door werkgestraften.

Bosgroep de Vennen in Rijk van Nijmegen

Al een aantal jaren werkt Staatsbosbeheer samen met zorginstelling De Driestroom. In 2013 werd Zorgbeheereenheid Bosgroep de Vennen geopend op het terrein van Staatsbosbeheer. Vanuit deze eenheid verrichten ongeveer 14 volwassen cliënten tussen de 20 en 60 jaar met licht tot zwaar verstandelijke beperkingen en/of autisme beheerwerkzaamheden in de terreinen van Staatsbosbeheer. In natuurgebied Overasseltse en Hatertse Vennen, pal achter het kantoor van Staatsbosbeheer, hebben de cliënten hun eigen plek in 2 speciale werkschuren. De cliënten vormen een hechte groep harde werkers, die niets liever doet dan (buiten) bezig zijn.

Begeleiding en activiteiten
Het accent van de begeleiding ligt op het bieden van rust, duidelijkheid en overzicht. In een omgeving waar hard gewerkt wordt en waar enige flexibiliteit soms gewenst is. De activiteiten zijn divers en geen dag is hetzelfde. Cliënten van de Bosgroep en medewerkers van Staatsbosbeheer werken vrijwel dagelijks samen in de vennen en de omringende bossen. Denk aan bomen en struiken snoeien, zwerfvuil prikken en hout verzagen tot aanmaakhout en openhaardhout. Maar ook aan schoonmaken van de kantoren in het gebouw van Staatsbosbeheer, wassen van de eigen bus en de auto’s van Staatsbosbeheer en onderhouden van de verderop gelegen natuurcamping in Groesbeek. De aanspraak tijdens het werk en de complimenten (soms in de vorm van taart) van wandelaars, campinggasten en de medewerkers van Staatsbosbeheer zelf, bevestigen de cliënten in hun gevoel van zinvol bezig zijn.

Hout, kransen en hagen voor particulieren
Bosgroep de Vennen levert aanmaakhout en haardhout aan een nabijgelegen supermarkt en incidenteel aan een tuincentrum. De afnemers zijn echter voornamelijk particulieren. Zij weten de bosgroep inmiddels ook te vinden voor het maken van kransen en hagen die worden gebruikt op onder andere boerenbruiloften. Bovenaan deze pagina vindt u een filmpje over dit project. Meer over de bosgroep leest u op Bosgroepdevennen.nl.

Leerwerkplaats voor leerlingen voortgezet speciaal onderwijs in Maashorst

Staatsbosbeheer, Hub Noord-Brabant (een samenwerking tussen verschillende scholen voor passend onderwijs) en Sociaal werkbedrijf (SW) IBN openden in 2014 een leerwerkplaats in natuurgebied Maashorst. Deze organisaties bieden, met financiering van de Provincie Noord-Brabant, een leerwerkplaats voor jongeren van 12 tot18 jaar met leer- en gedragsproblemen. Op dit moment is er plaats voor 75 leerlingen en het project groeit door naar een omvang van 125 leerlingen.

Hub Noord-Brabant geeft in Maashorst les in natuurbeheer en het onderhoud van wegen en paden. Daarnaast werken de leerlingen (begeleid) aan producten zoals picknicktafels en nestkastjes. Ook lopen ze mee met het SW-bedrijf, om meer praktijkervaring op te doen.

Perspectief voor de toekomst
Veel van deze jongeren komen terecht in arbeidsmatige dagbesteding of bij SW-bedrijven. Het doel van het traject bij onder andere Staatsbosbeheer is om de leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt, zodat ze uiteindelijk een betaalde baan kunnen krijgen bij bijvoorbeeld een groenvoorziening of een hoveniersbedrijf. Voor een beperkt deel van de leerlingen is het mogelijk om op termijn een mbo-1-startkwalificatie te halen. Daarvoor dienen ze de vervolgopleiding ‘Leerling in groenbeheer’ van 2 jaar succesvol op mbo-niveau 1/2 af te ronden.

Taakverdeling organisatie en financiering
Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor de werkvoorraad. De logistiek wordt geregeld door SW-bedrijf IBN. De begeleiding, het gereedschap en het vervoer komt voor rekening van de scholen. Deze onderdelen worden gefinancierd door de Provincie. Staatsbosbeheer stelt een gebouw beschikbaar, waar de leerlingen zich kunnen omkleden en kunnen schaften. In ruil daarvoor voeren de leerlingen beheermaatregelen uit op het terrein van Staatsbosbeheer. Het streven is dat de samenwerking zich uiteindelijk zelf financiert met de verkoop van producten en het verrichten van werkzaamheden.

Beheer recreatieve voorzieningen door WSW’ers in Drenthe

In Drenthe startte Staatsbosbeheer in 2015 een gezamenlijk initiatief met de Drentse gemeenten, het Recreatieschap en de provincie om de huidige Drentse recreatievoorzieningen in stand te houden. Daarbij verrichten krachten met een uitkering vanuit de vroegere Wet Sociale Werkplaatsen (nu vallend onder de Participatiewet, zie ook Visie en beleid) onderhoudswerkzaamheden. Dit pilotproject vangt een deel op van de verlaging van het landelijk budget voor recreatie (Staatsbosbeheer ontvangt sinds 2014 landelijk 70% minder budget voor recreatie). Voor geheel Drenthe en een stukje Friesland houden we op deze manier de recreatieve voorzieningen in stand, samen met de Provincie en een aantal gemeenten. De komende jaren wil Staatsbosbeheer graag met meer provincies en gemeenten aan de slag om nieuwe duurzame constructies te smeden om te zorgen dat de natuur ook op termijn goed beheerd blijft.

Natuurbeheer door werkgestraften in Zuid-Limburg

Staatsbosbeheer werkt samen met Reclassering Nederland, die onder andere verantwoordelijk is voor de uitvoering van werkstraffen. In verschillende natuurgebieden, waaronder het Vijlenerbos in Zuid-Limburg werken werkgestraften in het natuurbeheer. Het doel: "leren en terugbetalen aan de maatschappij". In dit filmpje van Reclassering Nederland vertellen boswachters en werkmeesters over de positieve resultaten van deze samenwerking. 

Erna van der Wiel
Vragen over dit onderwerp? Erna van der Wiel
Specialist Jeugd en Participatie
e.wiel@staatsbosbeheer.nl
06-10674731

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten