Zorg en werkgelegenheid

Werkplekken en dagbesteding in de natuur voor zorgcliënten, mensen die vallen onder de participatiewet en werkgestraften.

Feiten en cijfers zorg en werkgelegenheid

Op deze pagina vindt u cijfers en informatie over de werkplekken en dagbesteding die Staatsbosbeheer aanbiedt.

Definities

Arbeidsbeperking: onder mensen met een arbeidsbeperking worden personen verstaan met een fysieke, sociale of mentale beperking.
Werkstraf: een werkstraf kan door een officier van justitie of (kinder)rechter worden opgelegd als straf voor het plegen van een delict. De werkgestrafte dient arbeid te verrichten ‘ten algemene nutte’. De werkstraf staat wat zwaarte betreft tussen de geldboete en detentie in.

Cijfers werkplekken en dagbesteding in de natuur

Staatsbosbeheer werkte in 2015 samen met bijna 90 instellingen. Zo'n 800 mensen met arbeidsmatige dagbesteding waren in 2015 in de natuur aan de slag. Vanuit zorginstellingen worden aan cliënten de volgende vormen van dagbesteding aangeboden: recreatief, educatief en arbeidsmatig. Staatsbosbeheer biedt voor ruim 80% arbeidsmatige, en voor het overige deel educatieve dagbesteding aan.

In 2014 werden de eerste samenwerkingsverbanden met gemeenten afgesloten. Inmiddels hebben we met 15 gemeenten een overeenkomst (peildatum november 2015). Ruim 100 leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en zo’n 50 werkgestraften doen werkervaring op in onze natuurterreinen.

Soorten werkzaamheden WSW en Wajong

De werkzaamheden die WSW’ers en Wajongers uitvoeren, liggen op het recreatieve vlak. Het gaat dan bijvoorbeeld om het herstellen en aanvullen van verharde en onverharde recreatiewegen en wandelpaden, het opruimen van zwerfafval en het maaien van bermen rond wandelpaden en op recreatieterreinen. In de andere werkvelden (zorgcliënten, leerlingen speciaal voortgezet onderwijs, werkgestraften) zijn de werkzaamheden vooral gericht op de ecologische waarde van een gebied of beheermaatregelen voor de bosbouw. Hieronder vallen: 

  • het vrijmaken van heidevelden van opslag van bomen en struiken; 
  • het verzachten van de overgangen van bos naar open veld door handmatig snoeien en verwijderen van opstand (de staande bomen); 
  • het leeghalen van vennen en waterpoelen;
  • het snoeien van bomen;
  • het verzagen van hout tot aanmaakhout en openhaardhout en
  • het vervaardigen van producten zoals picknicktafels en nestkastjes (onder begeleiding).


Erna van der Wiel
Vragen over dit onderwerp? Erna van der Wiel
Specialist Jeugd en Participatie
e.wiel@staatsbosbeheer.nl
06-10674731

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten