Zorg en werkgelegenheid

Werkplekken en dagbesteding in de natuur voor zorgcliënten, mensen die vallen onder de participatiewet en werkgestraften.

Zorg en werkgelegenheid

Dossier: Zorg en werkgelegenheid Overzicht van dossiers
Staatsbosbeheer biedt op verschillende manieren plaats aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met het programma Zorg en Werkgelegenheid voorzien we onder meer in arbeidsmatige en educatieve dagbesteding voor zorgcliënten en werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking, WSW’ers, Wajongers en werkgestraften. Staatsbosbeheer kiest hiervoor vanuit zijn maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid. Met deze activiteiten leveren we een bijdrage aan verschillende maatschappelijke doelen en bij het betrokken houden van mensen bij de natuur.

Dagbesteding zorgcliënten

Staatsbosbeheer werkt al decennia lang samen met verschillende zorginstellingen. We benutten de natuur om mensen die niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen een zinvolle dagbesteding te bieden. In 2015 bood Staatsbosbeheer zo'n 800 mensen een arbeidsmatige dagbesteding in een prikkelarme omgeving. Van snoeien en zagen tot afval opruimen en afrasteringen maken. Voor een aantal van hen is doorgroei mogelijk naar een re-integratietraject met zicht op een reguliere plek in het arbeidsproces. Kijk voor praktijkvoorbeelden op de pagina Zorg en werkgelegenheid in de praktijk.

Wajong'ers en WSW'ers

Sinds 1 januari 2015 vervangt de Participatiewet een aantal andere regelingen. Zo ook de Wajong-wet en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Staatsbosbeheer werkt actief samen met gemeenten om mensen te begeleiden naar een passende werkplek. Zo krijgen mensen met een sociale, fysieke of verstandelijke achterstand een mogelijkheid om zich te ontwikkelen en deel te nemen aan de maatschappij. Meer lees je op de pagina Visie en beleid.

Werkstraf in de natuur

We bieden ook werkgestraften een werkplek in onze natuurterreinen om hier in het kader van hun werkstraf arbeid voor het algemeen nut te verrichten. Dat past bij de rol die Staatsbosbeheer als groen nutsbedrijf inneemt. Hiervoor werken we samen met Reclasseringsafdelingen en de Raad voor de Kinderbescherming.

Samenwerken aan werken in de natuur

Binnen het programma Zorg en Werkgelegenheid werkt Staatsbosbeheer onder meer samen met ruim 80 zorginstellingen, het UWV, gemeenten, provincies, het Recreatieschap Drenthe, de Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering Nederland. Kijk voor meer informatie onder Feiten en cijfers.

Erna van der Wiel
Vragen over dit onderwerp? Erna van der Wiel
Specialist Jeugd en Participatie
e.wiel@staatsbosbeheer.nl
06-10674731

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten