Zorg en arbeidsparticipatie

Werkplekken en dagbesteding in de natuur voor zorgcliënten, mensen die vallen onder de participatiewet en werkgestraften.

Zorg en arbeidsparticipatie in de praktijk

Op deze pagina lichten we een aantal (pilot)projecten toe binnen het programma Zorg en arbeidsparticipatie van Staatsbosbeheer.

Leerwerkplaats in Jubbega (FR)

Samen met het Friese Nordwin College (vmbo/mbo) is Staatsbosbeheer een pilot gestart waarin 13 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een éénjarige mbo-1 opleiding volgen. Meer informatie:

Zorgbeheereenheid Bosgroep de Vennen in Rijk van Nijmegen

Staatsbosbeheer werkt samen met zorginstelling De Driestroom. Vanuit zorgbeheereenheid Bosgroep de Vennen verrichten ongeveer 14 volwassen cliënten tussen de 20 en 60 jaar met licht tot zwaar verstandelijke beperkingen en/of autisme beheerwerkzaamheden in de terreinen van Staatsbosbeheer. Meer informatie: Succesvolle samenwerkingen - Bosgroep De Vennen

Natuurbeheer door werkgestraften in Flevoland en Limburg

Staatsbosbeheer werkt samen met Reclassering Nederland, die onder andere verantwoordelijk is voor de uitvoering van werkstraffen. In onder andere Zuid-Limburg en Flevoland werken werkgestraften in het natuurbeheer. Het doel: leren en terugbetalen aan de maatschappij. Meer informatie: 

Leerwerkplaats in Maashorst

Staatsbosbeheer, Hub Noord-Brabant (een samenwerking tussen verschillende scholen voor passend onderwijs) en Sociaal werkbedrijf (SW) IBN openden in 2014 een leerwerkplaats in natuurgebied Maashorst. Deze organisaties bieden, met financiering van de Provincie Noord-Brabant, een leerwerkplaats voor jongeren van 12 tot18 jaar met leer- en gedragsproblemen. Op dit moment is er plaats voor 75 leerlingen en het project groeit door naar een omvang van 125 leerlingen.

Praktijkervaring
Hub Noord-Brabant geeft in Maashorst les in natuurbeheer en het onderhoud van wegen en paden. Daarnaast werken de leerlingen (begeleid) aan producten zoals picknicktafels en nestkastjes. Ook lopen ze mee met het SW-bedrijf, om meer praktijkervaring op te doen.

Perspectief voor de toekomst
Veel van deze jongeren komen terecht in arbeidsmatige dagbesteding of bij SW-bedrijven. Het doel van het traject bij onder andere Staatsbosbeheer is om de leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt, zodat ze uiteindelijk een betaalde baan kunnen krijgen bij bijvoorbeeld een groenvoorziening of een hoveniersbedrijf. Voor een beperkt deel van de leerlingen is het mogelijk om op termijn een mbo-1-startkwalificatie te halen. Daarvoor dienen ze de vervolgopleiding ‘Leerling in groenbeheer’ van 2 jaar succesvol op mbo-niveau 1/2 af te ronden.

Taakverdeling organisatie en financiering
Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor de werkvoorraad. De logistiek wordt geregeld door SW-bedrijf IBN. De begeleiding, het gereedschap en het vervoer komt voor rekening van de scholen. Deze onderdelen worden gefinancierd door de Provincie. Staatsbosbeheer stelt een gebouw beschikbaar, waar de leerlingen zich kunnen omkleden en kunnen schaften. In ruil daarvoor voeren de leerlingen beheermaatregelen uit op het terrein van Staatsbosbeheer. Het streven is dat de samenwerking zich uiteindelijk zelf financiert met de verkoop van producten en het verrichten van werkzaamheden.

Erna van der Wiel
Vragen over dit onderwerp? Erna van der Wiel
Specialist Jeugd en Participatie
e.wiel@staatsbosbeheer.nl
06-10674731

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten