Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Zorg en arbeidsparticipatie

Werkplekken en dagbesteding in de natuur voor zorgcliënten, mensen die vallen onder de participatiewet en werkgestraften.

Visie en beleid zorg en arbeidsparticipatie

Op deze pagina lichten we onze kijk op arbeidsparticipatie en zorg toe. Verder zetten we uiteen hoe onze activiteiten op dit gebied aansluiten op landelijk beleid en hoe Staatsbosbeheer deze activiteiten inricht en financiert in samenwerking met onder andere overheden, zorginstellingen en reclassering.

Maatschappelijke betrokkenheid

Staatsbosbeheer wil de maatschappelijke betrokkenheid van mensen vergroten. Bijvoorbeeld door met de inzet van onze natuurterreinen gericht bij te dragen aan maatschappelijke doelen, zoals het versterken van regionale economie en sociale cohesie. Dat doen we door sociale, educatieve en zorgfuncties te betrekken bij het dagelijks beheer. In het programma Zorg en Arbeidsparticipatie staan deze functies centraal, dit programma voorziet onder meer in arbeidsmatige en educatieve dagbesteding voor zorgcliënten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en beheerklussen voor werkgestraften.

Participatiewet: landelijk beleid

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen. Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Deze wet vervangt onder andere de Wajong-wet en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Staatsbosbeheer werkt actief samen met gemeenten en zorginstellingen en biedt mensen met een sociale, lichamelijke of verstandelijke achterstand een mogelijkheid om zich te ontwikkelen en deel te nemen aan de maatschappij. Meer informatie over de participatiewet vindt u op de website van de rijksoverheid.

Samenwerking

Staatsbosbeheer zoekt naar zakelijke en professionele oplossingen om maatschappelijke doelen te realiseren. Daarom werken we met samenwerkingsovereenkomsten. Hierin staan afspraken voor vergoedingen, communicatie, aansprakelijkheid en advies. We treden in overleg met bijvoorbeeld gemeenten, zorginstellingen en het (speciaal) onderwijs om nieuwe concepten en samenwerkingsvormen te ontwikkelen.

Vergoedingen

Met gemeenten en zorginstellingen maakt Staatsbosbeheer financiële afspraken. Voor arbeidsmatige dagbesteding betreft dit vaak een dagvergoeding en een onkostenvergoeding voor het vervoermiddel. Staatsbosbeheer streeft ernaar om gedurende het jaar doorlopend passende werkzaamheden aan te bieden. In deze samenwerkingen worden alleen inspanningsverplichtingen en geen resultaatverplichtingen afgesproken.

Dagbesteding en speciale werkplekken

Staatsbosbeheer werkt al decennia samen met verschillende zorginstellingen. We bieden een dagbesteding in een prikkelarme omgeving. In 2015 werkten we met bijna 90 instellingen en waren er zo'n 800 mensen met arbeidsmatige dagbesteding in de natuur aan de slag. Voor een aantal van hen is het zelfs een opstap naar re-integratie en op termijn een reguliere plek in het arbeidsproces. Zo benutten we de natuur om mensen met een arbeidsbeperking kansen te bieden. Zie voor concrete voorbeelden van projecten de pagina Zorg en arbeidsparticipatie in de praktijk.

Reclassering en Raad voor de Kinderbescherming

We werken ook samen met Reclasseringsafdelingen en de Raad voor de Kinderbescherming om werkgestraften een werkplek te bieden. Voor jongeren is de werkstraflocatie ook een plek waar ze weer een dagritme krijgen en leren om afspraken na te komen. We streven ernaar om hen door deze werkervaring (weer) zin te laten krijgen om een (beroeps)opleiding te gaan volgen en af te maken. Het ruimte bieden aan werkgestraften past bij de rol die Staatsbosbeheer als groen nutsbedrijf inneemt. Op die manier leveren we een bijdrage aan verschillende maatschappelijke doelen en aan het betrokken houden van mensen bij de natuur.