Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Zorg en arbeidsparticipatie

Werkplekken en dagbesteding in de natuur voor zorgcliënten, mensen die vallen onder de participatiewet en werkgestraften.

Links en downloads zorg en werkgelegenheid

Op onderstaande websites vindt u meer informatie over onderwerpen die raken aan hoe Staatsbosbeheer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt in de natuur.

  • Participatiewet  – Meer informatie over de participatiewet op de website van de rijksoverheid 
  • UWV – Informatie over werken met een arbeidsbeperking op de website van het UWV
  • Recreatieschap Drenthe – Samenwerkingspartner in beheer recreatieve voorzieningen
  • Raad voor de Kinderbescherming – Samenwerkingspartner in het bieden van werkplekken voor jonge taakgestraften
  • Reclassering Nederland – Samenwerkingspartner in het bieden van werkplekken voor volwassen taakgestraften
  • Video Zorgbeheereenheid Bosgroep De Vennen – samen met zorginstelling Driestroom en de gemeente Nijmegen biedt Staatsbosbeheer dagbesteding aan zorgcliënten, mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt en jonge werklozen.